ÖĞRETMEN ADAYLARININ SOSYAL AĞ KULLANIMLARI VE DUYGULARI YÖNETME BECERİLERİ

Author:

Number of pages: 1-14
Year-Number: 2017-48

Abstract

Bu araştırmada öğretmen adaylarının, sosyal ağ kullanımları ve duyguları yönetme becerileri arasındaki ilişkinin incelenmesi amaçlanmıştır. Ayrıca katılımcıların sosyal ağ kullanımı ile ilgili tutum ve alışkanlıkların, duyguları yönetme becerilerine etkileri de araştırma bağlamında ele alınmıştır. İlişkisel tarama modeline göre hazırlanan araştırmaya, Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi’nde öğrenim gören 18-25 yaş aralıklarında 298 kız, 137 erkek olmak üzere 435 öğrenci katılmıştır. Katılımcıların hepsinin kendilerine ait bir blogunun olması ve interneti günde 3 saatten fazla kullanıyor olmaları araştırma grubuna girmenin koşulunu oluşturmuştur. Verilerinin toplanmasında “Kişisel Bilgi Formu”nun yanı sıra, “Sosyal Ağ Anketi” ve Duyguları Yönetme Becerisi Ölçeği’nden yararlanılmıştır. Bulgular, cinsiyetin duyguları yönetme becerilerinde farklılıklar oluşturduğunu göstermektedir. Ayrıca, sosyal ağa girme sıklığı, bu ağlarda geçirilen süre, forum ya da sanal gruplarda kendi gerçek ismini kullanma, video izleme ve video paylaşım tercihlerinin de öğretmen adaylarının duyguları yönetme becerilerini etkilediği sonucu elde edilmiştir.

Keywords

Abstract

The purpose of the study is to investigate the relationships between using social networks and the emotional management skills of pre-service teachers. Several attitudes and tendencies related to using social networks were investigated to define their effects on emotional management skills. The research was design according to the relational screening model. The study sample included 435 students studying at Marmara University Ataturk Education Faculty. The participants of the research were 298 females and 137 males and their age range was 18-25. All participants have a blog and use the network at least 3 hours and more. The data were obtaining using emotional management skills scales, personal information questionnaire, and social network survey. The results showed that gender had a significant effect on emotional management skills. Moreover, spending time on social networking sites, using their real names in forums or web groups, and following or sharing personal videos online affected participants’ emotional management skills.

Keywords