SPORCULARDA BACAK HACMİ VE KÜTLESİ HESAPLAMA PROGRAMI

Author:

Number of pages: 223-231
Year-Number: 2017-48

Abstract

Sporcuların bacak hacmi ve kütlesinin belirlenmesinde kullanılan bir program bulunmamaktadır. Bu nedenle sporcuların bacak hacmi ve kütlesinin belirlenmesinde, su taşırma yöntemi veya çevre ölçümlerinden (frustum işaret model yöntemi) yararlanılarak bacak hacminin belirlenmesi yapılabilmektedir. Özellikle frustum işaret model yöntemi suda taşırma yöntemine göre malzeme gerektirmeyen sadece sporculardan gerekli ölçümlerin alınarak frustum işaret model yöntemine ait formüller kullanılarak hesaplama yapılabilmektedir. Bu çalışmanın amacı, farklı spor branşlarındaki sporcuların bacak hacmi ve kütlesinin belirlenmesinde hem saha hem laboratuvar ortamında çok kısa bir süre içinde birçok kişinin hesaplanmasının yapılabilmesini sağlamaktır. MS excel veri tabanı kullanılarak yeni bir hesaplama programı yapılmıştır. Sonuç olarak, bacak hacmi ve kütlesinin kolaylıkla hesaplanabildiği bu program sayesinde farklı spor dallarındaki sporcularda; anaerobik performans, hamstring/quadriceps oranı, izokinetik bacak kuvveti veya kas hasarı vb. bir çok konuda kullanılabilen bir programdır.

Keywords

Abstract

There is no program used to determine the leg volume and mass of the athletes. Therefore in determining the size and mass of athletes legs, water flooding method or environmental measurements (frustum sign model) it is used. In particular, the frustum sign model can be calculated using the formulas of the frustum sign model by taking the necessary measurements from the athletes. Unlike the flood method, it does not require material. A new calculation program has been made using MS Excel program. The purpose of this study is to make the calculation of athletes leg circumference values in a very short period in the determination of the leg volume and mass of the athletes in different sports branches. As a result, this program, which can easily calculate the mass and mass of the leg, Anaerobic performance, hamstring / quadriceps ratio, isokinetic leg strength or muscle damage etc. Is a program that can be used in many ways.

Keywords