SABAHATTİN ALİ’NİN ESERLERİNİN KAYNAKLARI ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA

Author:

Number of pages: 615-619
Year-Number: 2017-46

Abstract

Bu çalışmada Mehmet Güneş’in yazarı olduğu Sabahattin Ali’nin Eserlerinin Kaynakları, Roman, Hikâye ve Şiirlerinde Biyografik Unsurlar adlı kitabın ta-nıtılması amaçlanmaktadır. İncelenen kitabın ilk baskısı, 2016 yılında 119 sayfa olarak yayımlanmıştır. Kitap on üç bölümden meydana gelmektedir. İlk bölümler eserin kılavuzu niteliğindeki teorik altyapıyla ilgilidir. Biyografik okuma yöntemine dair verilen bilgiler ve kaynak eleştirisi hakkındaki değer-lendirmeler bu kısmın ana eksenini oluşturur. Sonuç bölümüne kadar geçen dokuz bölüm yöntemlerin uygulanmasına ayrılmıştır. Daha sonraki bölümler bu teorinin Sabahattin Ali’nin eserleri üzerinden incelenmesi şeklindedir. Ese-rin teorik yaklaşımı ve bu yaklaşımı bir yazarı merkeze alıp onun eserlerinin kaynakları üzerinden incelemesi, çalışmaya yol açıcı bir nitelik kazandırır.

Keywords

Abstract

This study aims to introduce the book Sabahattin Ali’nin Eserlerinin Kaynak-ları, Roman, Hikâye ve Şiirlerinde Biyografik Unsurlar by Mehmet Güneş. The first edition of the book was published in 119 pages in 2016.The book consist of thirteen chapters. The first chapters concern the theorical backgro-und of the work. Information on the method of biographical reading and as-sessments of source criticism are the main axes of this part. The nine chapters to the conclusion section are devoted to the implementation of the methods. Subsequent chapters are based on the study of this theory through the works of Sabahattin Ali. Taking the theoretical approach of the work and this appro-ach to the center of a writer and examining it through the sources of his works gives the work a trait.

Keywords