PRESENTEEİSME KAVRAMSAL BAKIŞ

Author:

Number of pages: 78-96
Year-Number: 2017-46

Abstract

Presenteeism (işte var olamama) işgörenin hasta olmasına rağmen işe gelmesi veya sağlıksal, bireysel, örgütsel ve çevresel nedenlerden dolayı işte bulunmasına rağmen tam performans sergileyememesi olarak tanımlanmaktadır. Presenteeism işletmeler için gözle görülmeyen gizli maliyet kayıplarına ve çalışan verimliliğinde düşüşlere neden olmaktadır. İşletmelerin sıklıkla karşılaştığı presenteeism sorunu işletmeler için cidddiye alınması gereken konuların başında gelmektedir. Bütün işletmelerin öncelikli amacı kar elde etmektir. Bu amaca fiziksel ve ruhsal olarak sağlıklı, işletme amaçları doğrultusunda hareket eden çalışanlarla ulaşılabilecektir. Literatürde presenteeismin genellikle sağlıkla ilişkilendirildiği görülmektedir. Ancak sağlıkla ilgili olmayan bireysel, örgütsel ve çevresel nedenlerden dolayı da presenteeism yaşanabilmektedir. Presenteeisme neden olan faktörlerin sadece sağlıkla ilgili olmadığı ayrıca bireysel, örgütsel ve çevresel nedenlerin de presenteeism oluşumda etkisi olduğu açıktır. Bu kapsamda presenteeism konusu presenteeisme neden olan bireysel, örgütsel ve çevresel boyutları ile birlikte ele alınması sorunların çözümünde veya en aza indirilmesinde oldukça önemlidir.

Keywords

Abstract

Presenteeism is defined as an employee's inability to perform well due to health, personal and environmental issues or coming to work even if he or she is ill. Presenteeism causes invisible cost losses and decrease on employee efficiency. Presenteeism which businesses often have to face is considered as an critical issue. Every business aim to profit. This aim is only achieved with help of employees who are physically and mentally healthy. Literature review results indicate that presenteeism is mostly related with health. However presenteeism may occure due to personal or organizational reasons which are not related to health. It is obvious that the factors causing presenteeism is not only related with health issues but also related to organizational and environmental reasons. In this context, examining presenteeism concept with these factors plays a critical role on solving and decreasing the presenteeism problem.

Keywords