VLADİMİR PROPP YÖNTEMİNE GÖRE BİR MASAL İNCELEMESİ ÖRNEĞİ

Author:

Year-Number: 2017-45
Number of pages: 558-568
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Masal, halk dilinde anlatılarak oluşan sözlü edebiyat ürünüdür. Bir yazar tarafından sonradan yazıya geçirilmiştir. Masallarda çoğunlukla iyiler hep iyi, kötüler hep kötüdür ve iyiler ödüllendirilir, kötüler cezalandırılır. Masallarda eğiticilik esastır. Masallarda her sınıftan olan insanı bir arada görmek mümkündür. Hayvan masalları, diğer masal türleri içerisinde önemli bir yere sahiptir. Avrupa’da Ezop, La Fontaine masalları hayvan masallarının önemli ve dünyaya ün salmış örneklerindendir. Sadece Avrupa değil Türk masalları içerisinde de hayvan masallarının ayrı bir yeri vardır. Amacın kıssadan hisse vermek olduğu bu masal türü diğer masal türlerine göre daha kısadır. Vladimir Yakovlieviç Propp, halkbiliminin önde gelen bilim adamlarından biridir. Propp halkbiliminin önemli kaynaklarından olan “Masalların Biçimbilimi” adlı eserinde masalların analizini kendi geliştirdiği bir yöntem doğrultusunda yapmaya çalışır. Propp’un masal analiz yöntemi kimi bilim adamları tarafından eleştirilirken kimileri tarafından da kabul görmüş ve önemli ölçüde kullanılmıştır. Çalışmamızın giriş bölümünde masal tanımlarına ve masalın kökenine yer verildikten sonra, Vladimir Propp’un masal analiz yöntemine yer verilerek, bir Azeri masalı olan Şengülüm, Şüngülüm, Mengülüm adlı masal Propp’un geliştirdiği analiz yöntemine göre incelenecektir.

Keywords

Abstract

The fairy tale is a product of oral literature which is formed in the language of the people. It was later written by an author. The good is often good, the evil is always bad, and the good is rewarded, the evil is punished. Training at the tables is essential. It is possible to see people from all walks of life together at the tables. Animal tales have an important place among other fairy tale types. In Europe, Ezop, La Fontaine is an important and well-known example of animal fairy tales. Not only in Europe, but also in Turkish epics, animal tales have a distinct place. This type of fairy tale, whose aim is to give a short share, is shorter than other fairytal types. Vladimir Yakovlievic Propp is one of the leading scientists of folklore. Propp tries to do the analysis of the tables in the direction of a method that he has developed in his work called "The Morphology of Tales" which is one of the important sources of folklore. Propp's method of fairytale analysis has been criticized by some scientists and has been widely accepted and widely used. After the description of the fairy tale and the origin of the fairy tale are included in the introduction to our study, Vladimir Propp will be examined according to the analysis method developed by Propp, a fairy tale called Şengülüm, Şüngülüm, Mengülüm.

Keywords