BORSA İSTANBUL 100 ENDEKSİ İLE DÖVİZ KURLARI ARASINDAKİ DİNAMİK İLİŞKİNİN BELİRLENMESİ

Author:

Year-Number: 2017-45
Number of pages: 393-409
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu çalışmada, Borsa İstanbul 100 Endeksi (BIST) ile Dolar/TL Kuru (USD) ve Avro/TL Kuru (EUR) arasındaki dinamik ilişkinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Çalışmada öncelikle Türkiye Ekonomisinin finansal yapısının dinamikleri tarihsel perspektifle açıklanmıştır. Çalışmada, 2002-2015 dönemleri arasında aylık veriler kullanılarak seriler arasındaki ilişki Gregory ve Hansen (1996) eşbütünleşme testi ve Toda-Yamamoto (1995) Granger nedensellik testi ile analiz edilmiştir. Test sonuçlarına göre BIST ve USD kuru serileri arasında uzun dönem ilişkisinin olmadığı tespit edilmiş fakat aralarında tek yönlü Granger nedensellik ilişkisi olduğu belirlenmiştir. BIST100 endeksi ile EUR kuru arasında herhangi bir yönde Granger nedensellik ilişkisi tespit edilememiştir.

Keywords

Abstract

In this study, aim to determine the dynamic relationship between XU100 index and Dollar (USD/TRY) and Euro exchange rate (EUR/TRY). In this study firstly, dynamics of Turkish Economy’s financial structure are clarified in historical perspective. This study uses the monthly data between the 2002-2015 period to analyze the relationship between the series with Gregory and Hansen (1996) causality test and Toda-Yamamoto (1995) granger causality test. According to the results our study reported that there is no long-term relationship between XU100 and USD series, but demonstrate the existence of a unidirectional granger causal relationship. There is no granger causality relationship from XU100 to EUR rates.

Keywords