ÇANKIRI ÇERKEŞ İLÇESİ KONUT GELENEĞİ

Author:

Year-Number: 2017-45
Number of pages: 470-487
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Çankırı Çerkeş evlerinin tarihi net olarak bilinmemektedir. 19. ve 20. yüzyıllara ait olduğu tahmin edilmektedir. Çerkeş evleri çok az farklılık gösterse de, Türk evinin bütün özelliklerini yansıtmaktadır. Bu tarihlendirmeler yapılırken içinde oturanların ifadeleri ile yapılarda kullanılan malzeme ve teknik göz önünde tutulmuştur. Hemen hemen bütün yapılar değişikliğe uğramıştır. Çerkeş evlerinin inşaat malzemesi hafif tutulmuş, herhangi bir simetriye özen gösterilmemiştir. Bu evler ahşap, kerpiç ve bağdadi tekniği ile inşa edilmiştir. Evlerde bulunan çıkma ve saçaklar sokağı koruyucu ve gölge verici özellikleri devam etmektedir. Evler genellikle iki katlı yapılmıştır. Birinci kat, ara kat olup kışlık kat olarak kullanılmaktadır. Bu kat günlük hayatın geçtiği yerdir. İkinci kat ise manzaralı ve gösterişli bir şekilde tasarlanmıştır. Bu kat yazın ve misafir için kullanılmaktadır. Her evin bir başodası bulunmaktadır. Bu odalar diğerlerine göre daha geniş ve ahşap işleme tekniğinin özelliklerini yansıtmaktadır. Başodaların tavanları göbekli ve çoğunlukla kök boya kullanılarak bezenmiştir. Odalarda oturmak için sedirler veya makat adı verilen sedirler yapılmıştır. Her odada yüklük adı verilen tahta dolaplar vardır. Bu dolaplardan biri gusülhane olarak kullanılmaktadır. Evler genellikle arsanın şekline göre düzenlenmiştir. Cepheler güneye bakmakla birlikte kuzey cepheleri sade tutulmuştur. Evlerin en eski örnekleri açık sofalıdır. Daha sonraki dönemlerde orta sofalı yapılmaya başlanmıştır. Cumhuriyet Döneminde yapılan evlerde kışlık ara katlar ikinci katın özelliğini taşımaya başlamıştır. Yapılarda malzeme olarak çevre köylerden getirilen ahşap malzemeler belli oranlarda kullanılmıştır

Keywords

Abstract

The exact date and age of Çankırı Çerkeş’s Turkish houses is unknown. However; its history is estimated to be traced back to around 19th and 20th century. Even though Çerkeş houses slightly differs from the general Turkish houses, it embodies and showcases all of the characteristic and qualities of the Turkish House. The habitants’ accounts, the material and techniques used in these buildings have all ben taken into consideration when tracing back the date and the history of the buildings. Pretty much all of the buildings have been modified and changed. The construction materials of Çerkeş buildings have been kept lightly and did not took after any bisymmetry. These buildings have been constructed with wood, mudbrick and by utilizing the Bağdadi Technique. The building projections and eaves that exist in the house carry the shading features. Generally; most houses are consisted of two storeys. ,The first floor being a mezzanine floor, is for winter use. This floor is considered the main living area. Whereas the second floor has been designed to be with a fine view and of certain luxury. This floor is been used mainly as a guest room and it is been used during the Summer. Each building has a main room. This room compared to others are much more spacious and reflects the features of the wood processing technique. The hollow ceilings of the main rooms are bedazzled by mostly using madder. Divans or

Keywords