GÜNÜMÜZ RESİM SANATINDA PLASTİK BİR DİL OLARAK FOTOĞRAFIN YAPISÖKÜMÜ

Author:

Year-Number: 2017-45
Number of pages: 382-392
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Fotoğraf, icadından bu yana her daim resim sanatıyla etkileşim içerisinde olmuştur. Modern dönemin disipliner yaklaşımı içerisinde sınırları belirlenmiş olan resim ve fotoğraf, Postmodern döneme gelindiğinde disiplinlerarası bir boyut kazanır. Postmodern dönemin her alanda yansıması olan bu durum, sanat alanında da hem farklılaşmalara hem de eklektik bir yapılanmaya dönüşerek var olan sınırların kırılmasına neden olmuştur. Bu kırılma, aynı zamanda her türlü malzemenin de sanat içerisinde kullanımının yolunu açmıştır. Bunun sonucu olarak fotoğrafın, salt görsel ve plastik bir malzeme olarak resim sanatına girdiği görülmektedir. Özellikle bu dönemde etkili olan Derrida’nın yapısöküm (dekonstrüksiyon) kavramının getirisi olarak ortaya çıkan sanattaki bozulma ve parçalanmalar, eserlerin daha çok izleyici odaklı olmasını sağlamıştır. Bu çalışmaların, günümüz insan algısının da bir yansıması olduğu söylenebilmektedir. Çalışmamızın merkezinde yer alan bu durum, Postmodern dönemde ortaya çıkan yapısöküm kavramı ışığında, fotoğraf ve resim ilişkisinin incelenmesini hedeflemektedir.

Keywords

Abstract

Photography has always been interacted with the art, especially with the art of painting since the invention of camera. Despite the boundaries of painting and photography had determined in the Modern era, they have gained an interdisciplinary dimension when it comes to postmodern era. This situation, which is a reflection of the postmodern era in every field, It has also transformed into a differentiated and eclectic structure in the field of art, which has caused the breaking of existing boundaries. This fracture has also opened the way for the use of all kinds of materials in art. For this reason Photography has entered the art of painting as a purely visual and plastic medium, material. Particularly the deterioration and fragmentation in the artworks which is effective in this period, as a result of Derrida's concept of deconstruction, has made the works of art more audience-oriented. It may be said that these artworks are a reflection of today's human perception. This creates the real questioning area of our study. Therefore, this study aims to examine the relationship between photography and painting in the light of the concept of deconstruction that emerged in the Postmodern era.

Keywords