POLİTİK PAZARLAMADA TUTUNDURMA FAALİYETLERİNİN ORTA SINIFTA YER ALAN SEÇMENİN KARAR VERME NOKTASINDAKİ DÜŞÜNME SÜRESİ ÜZERİNE ETKİSİ: ANKARA İLİNDE BİR ARAŞTIRMA

Author:

Year-Number: 2017-45
Number of pages: 452-469
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Politik pazarlamada tutundurma faaliyetlerinin orta sınıfta yer alan seçmenlerin karar verme noktasındaki düşünme süresi üzerine etkisini tespit etmek amacıyla bir alan araştırması yapılmıştır. Araştırma için Ankara’ da yaşayan 449 orta sınıf seçmene 35 soruluk bir anket uygulanmıştır. Faktör analizi ile; politik pazarlamada tutundurma faaliyetlerinden pazarlama halkla ilişkileri, doğrudan pazarlama, mesaj ve internetten oluşan 4 faktör elde edilmiştir. Lojistik regresyon analizi ile; doğrudan pazarlamanın orta sınıf seçmenin düşünme süresini kısalttığı ve internetin orta sınıf seçmenin düşünme süresini uzattığı sonucuna ulaşılmıştır.

Keywords

Abstract

A field research has been completed in order to determine the effect of the promotion activities in political marketing over the consideration period of about the decision making process of the middle class voters. In this research, a survey that consists of 35 questions has been applied to 449 middle class voters who live in Ankara. According to this survey; with the factor analysis, four factors that consist of public relation, direct marketing, message and internet have been granted from the political promotion activity. In addition, the logistic regression analysis has showed that the direct marketing has a positive impact on reducing the consideration period of the middle class voters; on the other hand, the internet has a opposite effect on this consideration period for the middle class voters.

Keywords