KAMU YÖNETİM SİSTEMİNİ ORGANİZASYON TARİHİNDEN OKUMAK:

Author:

Year-Number: 2017-44
Yayımlanma Tarihi: null
Language : null
Konu : Suç Araştırmaları ve Kriminoloji
Number of pages: 616-634
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu çalışmanın amacı, 12 Mart 1971-12 Eylül 1980 arası dönemde, diğer bir deyişle, bir askeri muhtıradan bir askeri darbeye uzanan yaklaşık on yıllık dönemde, Türkiye’deki polis teşkilatının yönetim biçiminin ve yönetimde karşılaşılan sorunların sebep-sonuç ilişkisi ekseninde değerlendirilmesidir. Bu amaca ulaşmak maksadıyla Emniyet Genel Müdürlüğü ve Türkiye Büyük Millet Meclisi arşivlerinden elde edilen veriler incelenmiştir. 1845 yılında devletin modernleşme göstergelerinden biri olarak kurulan Emniyet Genel Müdürlüğü, 1970’li yıllarda, sorumlu olduğu çok sayıda kanuna rağmen bu hizmetleri yerine getirecek düzeyde teşkilatlanmasını gerçekleştirememesi, bütçe ve lojistik yönden yeteri kadar desteklenmemesi, hatalı personel politikası ve eğitim eksikliği gibi unsurların olumsuz etkisi altında kalmıştır. Giderek artan ve çözüm getirilmeyen bu sorunlar ise aynı zamanda 12 Eylül 1980 askeri darbesinin başarılı olmasına zemin hazırlamıştır.

Keywords

Abstract

The aim of this study is to evaluate the administrative system of Turkish police organization and the problems with its management during the decade between 12 March 1971-12 September 1980, the period between military memorandum and military coup. Data of the study is obtained by official records of General Directorate of Security and Turkey Grand National Assembly. General Directorate of Security which is established in 1845 as one of the modernization indicators of the state, has been under the negative influence of factors such as lack of support for budgetary and logistic aspects, improper personnel management policy and lack of education although it has been responsible for enforcement of many laws and codes in the 1970s, These increasingly unresolved issues also paved the way for the military coup of September 12, 1980 to be successful.

Keywords