SOSYOLOJİK BİR ARAŞTIRMA YAPAN NİTEL ARAŞTIRMACIYI BEKLEYEN ZORLUKLAR

Author:

Number of pages: 242-248
Year-Number: 2017-48

Abstract

Nitel araştırma yöntemleri sosyal bilimlerde, özellikle sosyolojide sıklıkla kullanılan ve araştırmacının gözlemler aracılığıyla insanı, toplumu ve toplumsal olguları daha derinlemesine anlamasını kolaylaştıran bir çözümleme tekniğidir. Nicel araştırmadan farklı olarak nitel araştırma, çalışma yapan kişiye olguları ve araştırma nesnesini daha sınırlandırılmış, derin ve detaylı olarak inceleme imkânı sunarak görünenin ardında gizlenmiş olan nedenleri ve dinamikleri ortaya koyar. Nitel araştırma yöntemleri araştırmacıya bir yandan çeşitli kolaylıklar sağlarken diğer yandan araştırmanın niteliği, araştırma nesnesinin değişken yapısı nedeniyle zorlukları da beraberinde getirir. Özellikle nitel araştırmayı yürüten kişinin değer yargılarını, inançlarını, önyargılarını bir kenara bırakmadan araştırmayı sürdürmesi, elde edilen verilerin nesnel ve kanıtlanabilir bir bilgi olmaması, araştırmanın göreceli, değişken ve farklı koşullara göre şekillenebilen yapısı nitel araştırmacıyı bekleyen zorluklar arasında değerlendirilebilir.

Keywords

Abstract

Qualitative research, used very frequently in social sciences and specifically in sociology, is an analysis method that makes the researchers understand profoundly and easily human beings, society and social phenomena with observations. Being different from quantitative research, qualitative research puts forward the reasons and dynamics behind the visible facts and presents an opportunity to the researcher to examine an object or a phenomenon in a limited and profound way. While qualitative research method enables the researchers to have convenience during the process, it brings some difficulties about the quality of the research and the variability of the research object. These difficulties can be listed as follows: the researcher’s carrying out the study without putting aside her/his standard of judgment, beliefs and prejudices, the inability to prove that the data is objective and verifiable, the relative, changeable and adaptable to different conditions.

Keywords