BALKANLARDAKİ SİYASAL KARIŞIKLIKLAR VE 1876-77 TERSANE KONFERANSI BAĞLAMINDA OSMANLI DEVLETİ’NDE SİYASAL MÜCADELEDE TARAFLAR

Author:

Year-Number: 2017-44
Yayımlanma Tarihi: null
Language : null
Konu : Siyaset Bilimi
Number of pages: 600-615
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Osmanlı Devleti'nin 1875-1878 yılları arası yoğun iç ve dış siyasal olaylarla geçmiştir. Balkanlardaki siyasal karışıklıklar ve Avrupa Devletleri ile ilişkiler ülke siyasetinde çok belirleyici etkilerde bulunmuştur. Siyasal hayatta mücadele eden taraflar arasındaki ayrışmada dış gelişmeler hayli etkili olmuştur. Özellikle Sultan Abdülaziz'in tahttan indirilmesinde, Tersane Konferansı'nda ve Sultan Abdülhamit ile Sadrazam Mithat Paşa arasındaki çekişmede bunun ipuçları görülmektedir. Çalışmanın sınırları Sultan Abdülaziz döneminden itibaren Osmanlı Devlet hayatındaki reformcularla gelenekçiler mücadelesi, Balkan Olayları ve bunların yol açtığı Tersane Konferansı, bunun yönetimi ve iç siyasete etkileri, Konferans sonrasında ortaya çıkan olaylarla çizilmeye çalışılmıştır. Ama olaylar örgüsü büyük ölçüde dönemin iki baskın karakteri olan Sultan Abdülhamit ile Mithat Paşa arasındaki kavgada yaşandığı için çalışmada bu kısım daha fazla yer tutmuştur.

Keywords

Abstract

The years 1875-1878 of the Ottoman State passed through intense internal and external political events. Political turmoil in the Balkans and relations with European states had a very decisive impact on the country's politics. External developments have been very effective in the separations among parties that struggle in political life. The clues were seen not only when Sultan Abdülaziz was lowered from the throne, but also at Shipyard Conference and the conflict between Sultan Abdülhamit and the Grand Vizier Mithat Pasha. The boundaries of the work were tried to be drawn with the struggle of reformists and traditionists in the Ottoman State life from the period of Sultan Abdülaziz, the Balkan Events and the Shipyard Conference, its management and internal politics effects, and events after the conference. However, this section took up more space the events about a battle between Sultan Abdülhamit and Mithat Pasha, two predominant characters of the period.

Keywords