SOSYAL BİLGİLER DERSİNDE ÖĞRENCİLERİN GÖZÜYLE MEDYA: SANAT TEMELLİ BİR ARAŞTIRMA

Author:

Year-Number: 2017-44
Yayımlanma Tarihi: null
Language : null
Konu : Sosyal Bilgiler Eğitimi Medya Okuryazarlığı
Number of pages: 655-674
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Son yıllarda teknolojide yaşanan gelişmeler ve kişisel iletişim araçlarının kullanımının yaygınlaşması bireylerin medyaya olan ilgilerini de arttırmaktadır. Bugün medya araçlarının kullanımı çok küçük yaşlara kadar nüfuz etmiştir. Oysa medyanın verdiği mesajlar olumlu olabildiği kadar olumsuz da olmaktadır. Bu durum zamanla medya okuryazarlığı kavramını ortaya çıkarmış ve medya eğitiminin okul programlarına da dâhil olmasına yol açmıştır. Ülkemizde de seçmeli ders olarak programda yerini alan medya okuryazarlığı dersi bilinçli medya kullanıcılarını yetiştirmeyi hedeflemektedir. Ancak bu dersin kapsamında eğitim almaya başlayana kadar çocuklar her türlü medya öğesine maruz kalmakta ve bu da her çocukta farklı bir etki yaratmaktadır. Bu doğrultuda araştırmanın problemini “7. sınıf öğrencilerinin gözüyle medya algısı nasıldır?” sorusu oluşturmaktadır. Bu soruya cevap aramak için Sosyal Bilgiler dersinde nitel araştırma yöntemlerinden sanat temelli araştırma yaklaşımı kullanılmış ve göstergebilimsel analiz yapılarak öğrencilerin medya algısı belirlenmeye çalışılmıştır.

Keywords

Abstract

In recent years, the widespread use of technological developments and the use of personal communication tools has also increased the message of i

Keywords