BİÇİM-ODAKLI ÖĞRETİMDE ÖĞRENİCİ TERCİHLERİ: AYRIK VEYA BÜTÜNCÜL

Author:

Year-Number: 2017-45
Number of pages: 13-26
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu çalışmada, İngilizce öğrenen genç yetişkinlerin iki farklı biçim-odaklı öğretim tekniğinden (ayrık ve bütüncül) hangisini tercih ettikleri irdelenmiştir. Ayrık biçim-odakla, biçim, iletişimsel etkinlikten önce veya sonra verilir. İkincisinde ise, biçim içeriğe dayalı veya iletişimsel öğretimle birlikte öğretilir. Özellikle, yetkinlik düzeyi, cinsiyet ve üniversite türünün (bir vakıf üniversitesine karşı devlet üniversitesi) biçim odaklı eğitim türünün tercihi üzerindeki etkisini araştırmak amacıyla 19 yaş ortalamasına sahip 113 öğrenciye bir anket uygulandı. Bulgular anlamlı olarak bütüncül öğretim şeklini desteklemektedir. Diğer bağımsız değişkenler (devam ettikleri üniversite türü; cinsiyet; yabancı dil seviyesi) tercihlerini etkileyen etmenler olarak saptanmamıştır.

Keywords

Abstract

This study aims to examine whether or not there is a difference in the instructional preferences of Turkish young adult learners of English between the two types of form-focused instructions (FFI), namely isolated and integrated. In the first one, apart from communicative instruction, the form is introduced before or after the communicative activity rather than during the activity. In the latter, the form is not taught together with content-based or communicative instruction. We specifically wanted to investigate the impact of proficiency level, gender and university type (a foundation university versus a state university) on the preference of form-focused instruction kind. For this purpose, we administered a questionnaire to 113 students with the mean age of 19. The findings were significantly in favor of the integrated FFI, and the type of university they are attending, gender, and proficiency level do not seem to be factors affecting their FFI type.

Keywords