YENİ TEKNOLOJİLER IŞIĞINDA « ADOBE ACROBAT CONNECT PRO » TEMELLİ YABANCI DİL ÖĞRETİMİ

Author:

Number of pages: 590-599
Year-Number: 2017-44

Abstract

Birey, anadili edinimi ve yabancı dil öğretiminde etkileşimle sözel iletişim becerilerini geliştirir. Kendini ifade eder ve söylenilenleri anlar. Doğal olmayan ortamlarda gerçekleştirilen yabancı dil öğretiminde etkileşim yetersizliğinden dolayı öğrenenler, basit cümlelerle dahi kendilerini ifade etmekte zorlanmaktadırlar. Çoğunlukla okuduklarını anlayabiliyor, soruları yanıtlayabiliyor, dilbilgisi kurallarını uygulayabiliyor ama yabancı dilde etkin şekilde anlayamıyor ve konuşamıyorlar. Günümüzde teknolojinin hızlı bir şekilde gelişmesi, sanal sınıf uygulamalarıyla ülkemizde yabancı dil öğretiminin bu yöndeki yetersizliğini ortadan kaldırabilir. Bu çerçevede bu araştırma, sözel anlama ve anlatıma yeni bir soluk getirecek gibi gözüken « Adobe Acrobat Connect Pro » uygulamasının yabancı dil öğretiminde kullanılma gerekliliğini, avantajlarını ve eğitim aktörlerine sağlayacağı katkıyı analiz etmeyi amaçlamaktadır.

Keywords

Abstract

The i

Keywords