KİMLİK BAĞLAMINDA POPÜLER MÜZİK: CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİLERİ ÖRNEĞİNDE

Author:

Year-Number: 2017-45
Number of pages: 128-154
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Müzik, temelde bireylerin estetik kaygılarına hitap etmekle birlikte eğitim seviyeleriyle de yakından ilişkilidir. Aynı zaman da müzik, bireylerin kültürleri ve kültürlerin etkileşimi sonucunda gelişim göstererek; sosyoekonomik unsurlarla da her an etkileşim içerisindedir. Bu çalışmanın amacı Cumhuriyet Üniversitesi’ndeki öğrencilerin kimlik bağlamında popüler müzikle ilişkilerini belirtmek ve sosyoekonomik ilişkisini ortaya koymaktır. Cumhuriyet Üniversitesi’nde okuyan öğrenciler üzerinde anket uygulanılarak bilimsel bir çalışma yapılması amaçlanmıştır. Çalışmaya 300 öğrenci (150 kız ve 150 erkek öğrenci olmak üzere) katılmıştır.

Keywords

Abstract

Music is mainly related to the aesthetic concerns of i

Keywords