ÇERMİK İLÇE MERKEZİNDE TERMAL TURİZM VE DİĞER ÇEKİCİLİKLER

Author:

Year-Number: 2017-45
Number of pages: 109-127
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Termal turizm alanları, kaplıcaların, şifalı sıcak suların bulunduğu yerler, sağlık problemleri yaşayan ve sıkıntılı kent yaşamından uzaklaşmak, tedavi olmak, dinlenmek, biraz eğlenmek ve farklı mekanlar tanımak isteyen insanları kendine çekmektedir. Tektonik bakımdan oldukça hareketli, aktif fay hatları üzerinde bulunan ülkemizde çok sayıda jeotermal kaynak bulunmaktadır. Bu jeotermal kaynakların çoğu termal turizme elverişli, buna bağlı turizm aktivite ve yatırımlarının gelişmesine uygun yüksek potansiyele sahiptir. Son yıllarda ülkemizin birçok yerinde termal turizm hızlı bir şekilde gelişme göstermekte, bu alanda birçok yatırımlar yapılmaktadır. Bu çalışmada Diyarbakır ilinde son yıllarda öne çıkan bir turizm merkezi olan Çermik ilçe merkezi, termal turizm, balneoloji ve diğer turizm çekicilikleri yönünden incelenmiş ve mevcut coğrafi özellikler değerlendirilerek yörenin ekonomik ve sosyal açıdan daha da gelişebilmesi için bazı önerilere değinilmiştir.

Keywords

Abstract

Thermal tourism areas, places where hot springs, healing hot water are located attract the people who want to get away from the distressed city life, to be treated because of health problems, to relax, to have some fun and to identify different places. There are many thermal springs in our country which is situated on active fault lines regarding tectonics. Most of these geothermal resources are suitable for thermal tourism and accordingly have high potential to develop tourism activities and investments. In recent years, thermal tourism has developed rapidly in many places of our country, and many investments are made in this area. In this study, Çermik district centre, which is a tourism centre and increasingly becoming prominent in Diyarbakır province in recent years, has been examined in respect to the balneology and other tourism attractions, and some proposals have been made in order to improve the economic and social aspects of the area by evaluating the existing geographical features.

Keywords