DÜNYA ÜLKELERİNİN BEŞERİ KALKINMA BAĞLAMINDA YAKINSAMASI SÜRECİNDE TÜRKİYE’NİN PERFORMANSI

Author:

Year-Number: 2017-45
Number of pages: 93-108
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Dünya ülkelerinin sosyal kalkınma göstergelerinden birisi; eğitim, sağlık ve gelir gibi üç boyuta göre hesaplanan insani gelişme endeksidir. Çalışmada yapılan analizler sonucu, 1990-2014 döneminde, dünya ülkelerinin, insani gelişme düzeylerinin yakınsadığı tespit edilmiştir. Bu yakınsama sürecinde Türkiye’de oldukça iyi bir performans göstererek, içinde bulunduğu yüksek insani gelişme düzeyine sahip ülkelerin ortalamalarını aşmış ve çok yüksek insani gelişme düzeyine sahip ülkelerin ortalamalarına yakınsamıştır. İnsani gelişme endeksinin belirleyicileri açısından ise, özellikle eğitim boyutunun iyileştirilmesi ülkenin mevcut başarılı performansını çok daha yukarılara taşıyarak, çok yüksek insani gelişme düzeyine sahip ülkeler arasına girme sürecini hızlandıracaktır.

Keywords

Abstract

One of the social development indicators of world countries is human development index calculated according to three dimensions such as education, health and income. In the conclusion of the analyzes carried out in the study, it was determined that the human development levels of the countries of the world converged during 1990-2014 period. In this process of convergence, Turkey has also performed very well and has exceeded the averages of the countries with high human development level which it is in and it has converged to the average of the countries with very high human development level. In terms of the determinants of the human development index, especially the improvement of the education dimension will accelerate the process of entering into countries with very high human development level by moving up the existing successful performance of the country.

Keywords