COĞRAFYA ÖĞRETİMİNDE KARİKATÜR KULLANIMININ ÖNEMİ: TÜRKİYE’NİN DOĞAL MİRASI DERSİ ÖRNEĞİ

Author:

Number of pages: 22-38
Year-Number: 2017-46

Abstract

Bu araştırma, eğitim ve öğretimde kullanılan strateji, yöntem ve teknikler ile öğretim teknoloji ve materyallerinin incelenmesi, değişen dünya koşullarına bağlı olarak yeni neslin eğitim ve öğretiminde daha etkili çözümlerin bulunması gerektiği düşüncesinden ortaya çıkmıştır. Günümüz dünyası bilgiye çok yakın bir mesafeden, parmaklarının ucuna dokunarak erişebilmektedir. Yine aynı parmak uçlarıyla inanılmaz bir hızla bu bilgiyi sınır tanımadan dünyanın herhangi bir yerindeki istediği bireylerle paylaşabilmektedir. Dolayısıyla, bilgiye erişme hızı ve konforu, sınıf içi eğitim-öğretimi, sıkıcı ve üretken olmayan bir ortam algısına yöneltmektedir. Klasik yöntemlerle ve materyallerle işlenen dersler, elindeki teknolojide eğlenceli bir çok alternatif bulan öğrenciye pek de cazip gelmemektedir. Bu da öğretmenlerin sınıf içi eğitimi zevkli hale getirecek, öğrencinin ilgi ve dikkatini çekecek uygulamalar hazırlamalarını zorunlu hale getirmektedir. Söz konusu uygulamalardan biri, işlenilen konuların ve sınıfın düzeyine uygun karikatür kullanımı olabilir. Bu araştırmanın amacı da, karikatür kullanarak öğretimin önemini bir ders uygulaması örneğiyle vurgulamaya yöneliktir.

Keywords

Abstract

This research emerged by examining teaching technology and materials used in education and came out of the idea that teachers should be found more effective solutions in education system for new generation. Today, people can access the knowledge, by touching the tip of your fingers and can share it rapidly in all over the world without borders. Therefore, the speed and comfort of acquiring knowledge leads to the perception of classroom education, boring and unproductive environment. Lessons that are taught with classical methods and materials do not appeal to students who find many funy alternatives in technology. For that reason, teachers should be make enjoyable and attractive education application for the student’s interest and attention. One of these applications is the cartoons. The aim of the study is the evaluation of the students’ contributions to the learning environment when a cartoon is used as a course material.

Keywords