ANTİK ÇAĞDA KILIKIA PEDIAS’TA (ÇUKUROVA) ÜRETİM VE ÜRETİM MOTİFLERİNİN YÖNLENDİRDİĞİ SOSYOLOJİK VE KÜLTÜREL GELİŞİM

Author:

Year-Number: 2017-45
Yayımlanma Tarihi: null
Language : null
Konu : ESKİÇAĞ TARİHİ
Number of pages: 279-292
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Toprağa dayalı üretim deyince ilk akla gelen zirai üretimdir. Ovalık Kilikia'nın alüviyal toprakları da buna en geniş ölçüde fırsat tanımaktadır. Ne var ki, sadece toprağın ekilip, biçilmesi şeklinde olan faaliyet, toprağa dayalı üretimi tam anlamıyla açıklayamaz. Bu üretim faaliyeti içinde ayrıca, topraktan elde edilen ürünlerin endüstriyel üretimde de önemli bir hammadde kaynağı olduğu görülmektedir. Bundan dolayı toprağa dayalı üretimi, tarımsal üretim ve endüstriyel üretim olarak, ikiye ayırarak incelemek ihtiyacı ortaya çıkmıştır. Ovalık Kilikia, verimli toprağı ve elverişli iklimi ile ziraat üretiminde çeşitliliğin çok fazla görüldüğü bir yerdir. Üretimin büyük bir bölümü, tüketime yönelik olmasına rağmen, dışarıya satılan önemli endüstriyel ziraat ürünlerine de rastlanmaktadır. Endüstriyel üretimin en önemli ilk kolu zeytinyağı üretimiyken ikinci kolu da dokumacılık sektörüdür. İnsan, çağlar boyunca birçok besin maddesini sadece besin olarak tüketmemiş aynı zamanda bu besinlerin iyileştirici özelliklerinden de yararlanmıştır. Zeytin de şifa kaynağı olarak kullanılan besin maddelerinden biridir. Yapılan Arkeolojik kazılar ve epigrafya çalışmaları sonucu, Ovalık Kilikia'da dokumacılığın çok yaygın olduğu ortaya çıkmıştır. Bunların dışında Kilikia Pedias’ta maden üretimi ve işlemesi de yaygındır. Bölgedeki inanç ve tapınım sistemleri üretim doğrultusunda gelişmiştir. Bu çalışmadaki amaç, toprak ve maden üretiminin inanç ve tapınım biçimlerine etkilerini göstererek sosyolojik ve kültürel gelişimin aşamalarını ortaya çıkarmaktır.

Keywords

Abstract

In antiquity social live and culture were based on agriculture. The alluvial lands of the Cilicia valley were ideal for agriculture. The culture of agriculture did not just mean the cultivation of soil. In addition, these products were processed industrially. Therefore, it is necessary to study soil cultures in two areas, agricultural and industrial. The Cilicia Plain is a region where a wide variety of agricultural products are grown with rich land and suitable climate. Many of the products are industrial are industrial products that are sold out as well as others. One branch of industrial products is olive oil, one branch is textile. Throughout the ages people have not only consumed the nutrients as mere food, but also benefited from the healing properties of these foods.The end results of archaeological excavations and epigraphy shows that textile is widespread in this region. In addition, production and processing of mines in Cilicia Pedias was also common. The religious system in these area have developed in the direction of soil-based production. The Propose of this study is; to influence the faith and religious rituals of soil and mining production, to indicate the stages of sociological and cultural developments.

Keywords