GÜNÜMÜZDE ROMANTİK OLMAK MÜMKÜN MÜ?

Author:

Year-Number: 2017-45
Number of pages: 82-92
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu çalışmada, günümüz problemlerinden birisi olan, küresel dünya insanının doğaya ve dolayısıyla kendisine verdiği zarardan dönmesi için iki yüzyıl önce, Sanayi Devrimi sonrası başlayan endüstrileşme, mekanikleşme ve fabrikalaşmaya tepki duyan romantik dönem insanının duygu durumu çeşitli sanat ve edebi eserlerden örneklerle gösterilerek, günümüz insanına bu çağda ‘doğa’ya nasıl dönebileceği ile ilgili bir çıkış yolu aranacaktır. Ayrıca, Sanayi Devrimi sonrasından itibaren yakın dönem insanının, nasıl tek biçimde hareket ettiğine değinilecek ve bu tek tipleşmenin yaşam alanındaki yansımalarına farklı eserlerden örnekler ile yer verilecektir. Doğaya gaddarca davranan, doğayı kendisine uygun bir şekilde dönüştürmek isteyen mekanik insan eleştirilerek, Rousseau ya da Thoreaucu tarzın dışında, günümüz şartlarına uygun yeni bir ‘doğaya dönüş’ şekli önerilecektir .

Keywords

Abstract

In this work, a way out will be searched for people of the global world in order to to recover the damages that they have caused to the nature and consequently to themselves, which is one of the problems of our day, on how to go back to ‘nature’ in the present day by giving examples from various art and literature works depicting emotional state of the people of the romantic period who react to industrialisation, mechanisation and to establish factories that begin after Industrial Revolution two hundred years ago. Furthermore, how humans have acted in a standardized way after the Industrial Revolution will be mentioned, and examples of this standardization will be given from many different works. Criticizing the mechanical human who wants to transform the nature to make it fit for himself, a new way of back to ‘nature’ besides Rousseauian and Thoreauvian style will be proposed.

Keywords