ULUSLARARASI SKAL ÖDÜLÜ “TURİZM EĞİTİM OSCARI” ALMIŞ TURİZM REHBERLİĞİ EĞİTİMİ VEREN YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARININ HİZMET KALİTESİ ÖLÇÜMÜ: TURİZM REHBERLİĞİ ÖĞRENCİLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

Author:

Year-Number: 2017-45
Yayımlanma Tarihi: null
Language : null
Konu : TURİZM İŞLETMECİLİĞİ, TURİZM EĞİTİMİ, TURİST REHBERLİĞİ EĞİTİMİ
Number of pages: 410-433
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Son yıllarda Türkiye’de önemini daha da hissettirmeye başlayan turizm olayı, büyük bir hızla gelişmektedir. Bu gelişim sürecinde, ülke turizminin daha iyi noktalara ulaşmasında turist rehberlerinin de payı büyüktür. Günümüzde de turist rehberleri, sektörün vazgeçilmez dinamiklerinden biri haline gelmiştir. Bu nedenle bilgisi, becerisi, tutum ve davranışları ile ülkeyi temsil edecek ve doğru tanıtacak, ziyaretçilerin memnun ve olumlu izlenimle ülkelerine geri dönmesini sağlayacak nitelikli ve kaliteli turist rehberlerinin yetiştirilmesi için turizm ve rehberlik eğitimi ciddi, hassas ve üzerinde önemle durulması gereken bir konudur. Bu hususta da yükseköğretim kurumlarındaki eğitimin kalitesi en önemli faktörlerden biridir. Çalışmada Skal Ödülü almış lisans düzeyinde turizm rehberliği eğitimi veren üç yükseköğretim kurumunda öğrenim gören turizm rehberliği öğrencilerinin, yükseköğretim hizmet kalitesini nasıl değerlendirdiğini belirlemek amacıyla bir araştırma yapılmıştır. Araştırmada anket tekniği kullanılmış ve elde edilen veriler istatistiki analizlere tabi tutulmuştur. Araştırma sonucunda; turizm rehberliği öğrencilerinin öğrenim gördükleri yükseköğretim kurumlarındaki hizmet kalitesinden orta düzeyin üzerinde memnun oldukları tespit edilmiştir.

Keywords

Abstract

In recent years, tourism events in Turkey have begun to make the importance felt even more which are growing very rapidly. In this development process, tourist guides’ support is huge on the country’s tourism success. Today, tourist guides are one of the essential dynamics in the industry. Therefore, tourism and guidance training is a serious and delicate issue in order to train qualified tourist guide who can represent our country and can present it well with his/her knowledge, skills, attitudes and behaviors by providing the visitors positive impressions as well as satisfactory return to their countries. A study has been conducted to determine how the quality of higher education service is evaluated by tourist guiding students studying at three higher education institutions with Skal Award and also teach tourist guide training at a bachelor degree. Survey technique has been used in the research. The obtained data has been subjected to statistical analysis. As a result of research; it has been determined that tourism guidance students satisfy with above the middle level of service quality of the higher education institutions that they have studied.

Keywords