FEN BİLGİSİ ÖĞRETMENLERİNİN ÖĞRETİM METOT-TEKNİKLERİ İLE İLGİLİ ÖZ DEĞERLENDİRMELERİ VE ÖĞRETİM UYGULAMALARI

Author:

Year-Number: 2017-45
Number of pages: 262-278
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu çalışmada fen ve teknoloji öğretmenlerinin öğretim metot-teknikleri ile ilgili öz değerlendirmeleri ile öğretim uygulamaları araştırılmıştır. Karma yöntemin kullanıldığı araştırmaya 137 fen ve teknoloji öğretmeni katılmıştır. Araştırmada önce öğretim metot- teknikleri ile ilgili öz değerlendirme anketi uygulanmış daha sonra 5 fen ve teknoloji öğretmeninin dersleri araştırmacı tarafından gözlenmiş ve öğretmenlerle yarı yapılandırılmış görüşmeler yapılmıştır. Çalışmada öğretmenlerin anketten elde edilen verileri ile gözlem ve görüşmelerden elde edilen verileri birbiri ile çelişmiş, teori ve pratik arasında uyumsuzluk olduğunu göstermiştir. Anket uygulanan fen ve teknoloji öğretmenleri ankette belirtilen metot-tekniklerin çoğunu bildiklerini ve uyguladıklarını belirtmişlerdir. Ancak 5 öğretmenle yapılan gözlem ve görüşmelerden elde edilen bilgilere göre öğretmenlerin kullandıklarını belirttikleri öğretim metot-tekniklerini kullanmadıkları özellikle alternatif ölçme ve değerlendirme teknikleri ile ilgili sorunlar yaşadıkları tespit edilmiştir. Ayrıca öğretmenler derslerinde alışkanlıkları, inançları doğrultusunda önemsedikleri yöntem ve teknikleri kullandıklarını, faydalı olmayacağını düşündüklerini benimsemediklerini kullanmadıklarını belirtmişlerdir.

Keywords

Abstract

137 Science and technology teachers’ self evaluations about the use of instructional methods and techniques were investigated in this research study. The research was mixed-method design in which qualitative and quantitative data collection techniques were used accordingly. A questionnaire about instructional methods and techniques developed by the researchers, in-class observations related to 5 of the participants and semi-structured interviews were used to collect data. Data displayed that questionnaire results were in total conflict with the interpretations of observations and interviews. This implies the conflict between theory and practice. Although in the questionnaire, most of the participants displayed their knowledge of instructional methods and techniques, observations and interviews displayed that participants had some difficulties in using instructional methods and techniques as well as alternative assessment types. Additionally, research participants indicated that they used the instructional methods if they believed the effectiveness of it. Otherwise, they did not prefer using the method.

Keywords