İKTİSAT TARİHİ DERSİNE İLİŞKİN BİLGİ VE TUTUM ARASINDAKİ İLİŞKİLERİN İNCELENMESİ: ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ'NDE BİR UYGULAMA

Author:

Year-Number: 2017-44
Yayımlanma Tarihi: null
Language : null
Konu : iKTİSAT TARİHİ
Number of pages: 642-654
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu araştırma, iktisat tarihi dersi almış öğrencilerin, iktisat tarihi dersine ilişkin bilgi düzeyleri ve derse karşı tutumlarını belirlemek, iktisat tarihi dersine ilişkin bilgi ve tutum düzeyleri arasındaki ilişkileri sorgulamak ve öğrencilerin tanımlayıcı özelliklerine göre iktisat tarihi dersine ilişkin bilgi ve tutum düzeylerini incelemek amacıyla gerçekleştirilmiştir. Araştırma; 2016-2017 eğitim öğretim döneminde Ömer Halisdemir Üniversitesi iktisat bölümünde eğitim gören ve ikinci sınıfta iktisat tarihi dersi almış olan 335 öğrenci üzerinde gerçekleştirilmiştir. Araştırma sonucunda, öğrencilerin iktisat tarihi dersine yönelik yüksek bilgi sahibi oldukları ve oldukça olumlu tutum içerisinde oldukları belirlenmiştir. Öğrencilerin İktisat tarihine ilişkin bilgi düzeyleri ile iktisat tarihine yönelik tutumları arasında olumlu anlamlı ilişkilerin olduğu, iktisat tarihi bilgisinin, iktisat tarihine ilişkin tutumu etkileyerek artırdığı saptanmıştır. Ayrıca öğrencilerin tanımlayıcı özelliklerine göre iktisat tarihi bilgi ve tutum düzeylerinde farklılaşmalar saptanmıştır.

Keywords

Abstract

The purpose of this study is to determine the level of knowledge and attitudes of students who attended history of economy lesson towards the lesson; to examine the relationship between their knowledge level and attitudes towards the lesson; and to see if their their knowledge level and attitudes towards the lesson vary based on their demographics. The study was conducted in 2016-2017 educational year with the participation of 335 sophomore students who attended history of economy lesson at Ömer Halisdemir University. According to the findings of the study, the participants’ level of knowledge is quite high and their attitudes towards the lesson is quite positive. It is found that there is a statistically significant relationship between their knowledge level and attitudes and also the level of knowledge effects their attitudes in a positive way.

Keywords