CAMİLERDEKİ İÇ VE DIŞ MEKÂN SESLENDİRME EKİPMANLARININ ARAŞTIRILMASI: ISPARTA ÖRNEĞİ

Author:

Number of pages: 523-546
Year-Number: 2017-46

Abstract

Makalenin amacı, Isparta şehir merkezindeki yirmi cami örnekleminde, bu mekânlardaki iç ve dış mekân seslendirme ekipmanlarının gözlem ve görüşme tekniği kullanılarak araştırılmasıdır. Makale için seçilen her cami farklı ölçülere ve mimari özelliklere sahip olup bu camiler farklı marka, model ve teknik özelliklerde ses sistemlerine ve bu sistemlerle ilgili teknik araçlara sahiptir. Yankılanma süreleri, netlik ve akustik emilim gibi özellikler camiler için oldukça önemli olduğundan aynı akustik özelliklere sahip olmayan bu mekânlarda kullanılan ses sistemleri ve ilgili donanımın gösterdiği değişiklik büyük bir önem taşır. Uygun donanımın kullanılmaması veya var olan donanımın ise doğru bir şekilde uygulanmamasının camilerdeki etkinliklerde uğultu ve/veya ses karmaşası gibi ses kalitesinde istenmeyen bir çok sonuç doğurduğu görülmüştür. Bu çalışma içerisinde aynı zamanda konuyla ilgili çeşitli öneriler de sunulmuştur.

Keywords

Abstract

The purpose of the article is to examine exterior and interior spatial audio systems of twenty mosques in Isparta city by using observation and interview technique. Each mosque which has been chosen for the article has different dimensions and architectural properties and also all of the mosques have different trademark/model and technical specification in the context of audio systems and related technical tools. As acoustical features, such as reverberation times, clarity and acoustic absorbtion are important for mosques and as each mosque has not same acoustical features, changes in the context of the audio systems and related technical tools which are used in mosques are very important. Unsuitable Audio systems or unsuitable usages of these systems lead to lack of sound quality like buzzy and sound complexity during religious ritual at mosque. In this study some suggestions about this subject were made.

Keywords