TEHLİKELİ VE ÇOK TEHLİKELİ İŞ KOLLARINDA İLK YARDIM EĞİTİMİNİN ÖNEMİ

Author:

Year-Number: 2017-45
Number of pages: 255-261
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Kaza ve felaketlerin nerede ve ne zaman oluşacağı önceden tahmin edilemediğinden sağlık personeli olay yerinde bulunmayabilir. Bunun için ilk yardım çoğu zaman orada bulunanlarca yapılır. Herkes her an kazaya maruz kalabilir ya da ilk yardım yapmak zorunda kalabilir. Bunun için herkesin ilk yardım kurallarını bilmesi ve uygulaması gerekir. İlk yardım, hasta ya da yaralının kendisi tarafından yapıldığı gibi etraftakiler tarafından da yapılır. Kazaların %10 kadarına ilk 5 dakikada, %50’sine ise ilk yarım saatte uygulanacak ilk yardım, ölümleri azaltacaktır. İlk yarım saatte kazazedeler herhangi bir sağlık kuruluşuna yetiştirilemeyeceğinden yaralının kurtarılması ilk yardım kurallarının öğretilmesi ile gerçekleşebilir. Bu çalışmanın amacı, Afşin- Elbistan A ve B Termik santralleri ile TKİ Afşin- Elbistan Linyit işletmelerinde çalışan işçilerin ilk yardım eğitimi ve önemi konusundaki bilgi düzeyleri araştırılmıştır. Bu çalışma esnasında 500 işçi üzerinde anket yapılmıştır. Araştırmada ölçümler sonunda elde edilen veriler, SPSS 22.0 paket programı kullanılarak analiz edilmiştir. Sonuç olarak; Afşin- Elbistan A ve B Termik santralleri ile TKİ Afşin- Elbistan Linyit işletmelerinde çalışanların %60,55’inin ilk yardım konularını bildiği, %39,45’i ilk yardım konularını bilmediği ortaya çıkmıştır.

Keywords

Abstract

The health personnel may not be at the scene of the accident as it is not predictable where and when the accidents and disasters will occur. First aid for this is often done by the people present there. Everyone can be exposed to accidents at any moment and may have to make first aid. This requires everyone to know and apply first aid rules. First aid is done by the patient himself or by the outsider. The first aid to be applied in the first five minutes of the accidents which is 10% and in the first half hour which is 50% will reduce the deaths. As the victims can not be brought in any health facility in the first half hour, rescuing the victim can be done by teaching first aid rules. The aim of this study is to investigate the level of knowledge of first aid training and importance of workers working in Afşin-Elbistan A and B thermal power plants and TKİ Afşin-Elbistan Lignite enterprises. A survey conducted on 500 workers. The data obtained at the end of the measurements in the study analyzed using the SPSS22.0 package program. In conclusion, it has come out that 60,55 % of the people who work in Afşin-Elbistan A and B thermal power plants and TKİ Afşin-Elbistan Lignite enterprises know the first aid and the rest 39,45 % don’t know first aid.

Keywords