GÜZEL SANATLAR LİSELERİ’NDE 9. SINIF KEMAN DERS KİTABININ ÖĞRENCİ GÖRÜŞLERİNE GÖRE İŞLEVSELLİĞİNİN İNCELENMESİ

Author:

Year-Number: 2017-44
Yayımlanma Tarihi: null
Language : null
Konu : Müzik
Number of pages: 579-589
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu araştırmanın amacı, Güzel Sanatlar Liseleri’nde 9. sınıf keman ders kitabının, öğrenci görüşlerine göre işlevselliğini incelemek ve Güzel Sanatlar Liseleri’nde keman dersine katkı sağlamaktır. Bu amaç doğrultusunda öğrencilerden beklenen bilgi-beceri kazanımlarına ulaşma düzeylerinin tespiti hedeflenmiştir. Betimsel araştırma modeli kullanılan çalışmanın evrenini; İç Anadolu Bölgesindeki (13) Güzel Sanatlar Lisesi; Örneklemi ise, bu evren içinden random tekniği ile seçilen 8 Güzel Sanatlar Lisesinin 9. sınıf öğrencileri (49) oluşturmuştur. Probleme ilişkin veriler öğrenci görüşlerine yönelik oluşturulan, 10 maddeden meydana gelmiş bir ölçme aracı kullanılarak elde edilmiştir. İstatistiksel çözümlemeler için SPSS 22.0 programından yararlanılmıştır. Yapılan değerlendirmeler sonunda Güzel Sanatlar Liseleri’nde 9. sınıf keman ders kitabının genel içeriğine yönelik öğrencilerde net düşüncelerin oluşmadığı, dolayısıyla kitabın işlevselliği konusunda da kararsız kalındığı ortaya çıkmıştır

Keywords

Abstract

The purpose of this study is to examine the functionality of 9th grade violin course book according to the students’ opinions and to contribute scientifically to the violin training courses at Fine Arts High Schools. For this purpose, it was aimed to determine the attainment levels of the students including their knowledge and skills for the expected outcomes. The study utilized descriptive research method and the population was consisted of 13 Fine Arts High Schools in Central Anatolia Region. The sampling was composed of 9th grade students (49) who were randomly selected from 8 Fine Arts High Schools. The data were obtained through a questionnaire consisting of 10 items intended students' opinions. For statistical analysis SPSS 22.0 software package was used. When the results analysed, it was revealed that the students did not have clear thoughts about the general content of the violin course book and thereby the functionality was acknowledged as uncertain for students.

Keywords