KLASİK TÜRK MUSİKİSİNDE GAZEL FORMU VE İKİ GAZELİN MÜZİKAL AÇIDAN ANALİZİ

Author:

Year-Number: 2017-44
Yayımlanma Tarihi: null
Language : null
Konu : Müzik/Türk Müziği
Number of pages: 10-22
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Divan edebiyatının en temel biçimlerinden biri olan gazel, yoğun anlam birikimi ve kendine has edebi ve müzikal yapısı ile kültürümüzün önemli yapı taşlarından biri halini almıştır. Bu çalışmada gazel hakkında bilgi verilmiş ve iki örnek gazel üzerinde analiz çalışması yapılmıştır. Çalışmada ilk olarak gazelin ne olduğu ve müzikal yapısı anlatılmaya çalışılmıştır. Gazel hakkında verilen kısa bilgilerden sonra örnek iki gazel üzerinde kısa bir edebi analiz yapılmıştır. Kısa edebi analiz sonrasında gazel, müzikal unsurlar bakımından gözden geçirilmiştir. Makam, biçim, seyir ve icra edilişi bakımından incelenen gazel hakkında bilgiler verilmeye çalışılmıştır. Yapılan çalışma neticesinde analiz edilen gazel hakkında değerlendirmelerde bulunulmuş ve çeşitli yorumlar yapılmıştır. Elde edilen bulgulara göre analiz edilen gazellerde ana sözlerin haricinde müzikal cümlelerin giriş ve tamamlanış aşamalarında “ah”, “yar”, “ey yar” gibi nidalar kullanıldığı ve gazellerin icra edilen makamların hemen tüm seyir özelliklerini yansıttığı anlaşılmıştır.

Keywords

Abstract

Odes, as a basic form of the Divan Literature, are a fundamental building block of our culture with its intensive meaning and exclusive literary and musical structure. This study provided information about odes and two sample odes were analyzed. The study first tried to depict what an ode is and how it is structured. After providing brief information about the ode, a short literary analysis was conducted on two sample odes, which was followed by a short examination of the ode in terms of its musical elements. The ode was also analyzed for its mode, form, course and performance. As a conclusion of the study, evaluations and comments were made about the odes analyzed. According to the findings obtained from the analysis, it can be understood that different words such as “ah”, “yar”, “ey yar” can be used in the beginning and last musical sentences different from the main words. Furthermore analyzed odes are showed all the melodic route specifications of the maqams.

Keywords