NURETTİN TOPÇU’NUN ÖYKÜLERİNDE TOPLUMSAL SORUNLAR

Author:

Year-Number: 2017-44
Yayımlanma Tarihi: null
Language : null
Konu : Yeni TÜrk Edebiyatı
Number of pages: 122-140
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Nurettin Topçu kendine özgü fikirleriyle yakın dönem Türk düşünce hayatının önemli isimlerinden biridir. Ahlâk, irade, ideal ve eğitim gibi konulardaki düşüncelerini içeren yazılarının yanında öyküleriyle de dikkat çeker. Nurettin Topçu’nun öykülerinde üzerinde durduğu en önemli tema toplumsal sorunlardır. Toplumda yozlaşan din anlayışı ve bu anlayışın temsilcisi olan din adamları onun üzerinde durduğu en önemli toplumsal sorunların başında gelir. Anadolu köylüsünün tarihsel sorunlarının kaynağında bu meseleyi gören yazar, birçok öyküsünde ahlâken yozlaşmış din adamlarının neden olduğu toplumsal ve bireysel faciaları konu edinir. Topçu’nun öykülerinde üzerinde durduğu diğer bir toplumsal sorun Anadolu’daki toplumsal hayata şekil veren ekonomik şartlardır. Bu şartların sınıfsal açıdan güçlü ile zayıfın arasındaki ilişkiyle belirlendiğini göstermeye çalışan yazar, bu sorunların çözümü için öncelikle halkın cehaletten kurtulması gerektiğini ortaya koyar. Bu yüzden de aydınlara büyük görevler düştüğünü konuyla ilgili birkaç öyküde anlatmaya çalışır. Bu makalede yazarın öykülerinde ele aldığı toplumsal sorunlar değerlendirilecektir.

Keywords

Abstract

Nurettin Topçu is one of the important names of Turkish thought life in the near term with its unique ideas. It draws attention to the writings of the thoughts which it has developed in the fields of morality, will, ideal and education, as well as its narratives. The most important theme of the Nurettin Topçu story is the social problems. The degenerate understanding of religion in society and the clergy who are the representative of this understanding are the most important social problems that he stands on. The author, who sees this issue at the source of the historical problems of the Anatolian village, has many stories about the social and i

Keywords