İLKÖĞRETİM(1-8) MÜZİK ÖĞRETİMİ PROGRAMI KAZANIMLARININ BİLİŞSEL, DUYUŞSAL VE DEVİNİŞSEL AÇIDAN İNCELENMESİ

Author:

Year-Number: 2017-44
Yayımlanma Tarihi: null
Language : null
Konu : Müzik eğitimi
Number of pages: 279-289
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Yapılan araştırmanın amacı, MEB ilköğretim müzik dersi öğretim programı kazanımlarını bilişsel, duyuşsal ve devinişsel becerilere göre sınıflandırmak, içerik analizi yöntemiyle inceleyebilmektir. Bu inceleme aşamasında ortaokul müzik dersi öğretim programı, öncelikle kademe olarak sınıflara ve ünitelere ayrılmış, ardından içerdikleri kazanımlar Bloom’un Eğitim Hedefleri Taksonomisi’ne göre sınıflandırılmıştır. Bu sınıflandırma, programdaki kazanımların içerik analizi yöntemiyle Excel programına geçirilmesi, kazanımların belirlenen basamaklara göre tespit edilmesi ve gerekli gruplandırmaları tablolar haline getirme sürecinden oluşmuştur. Bu araştırma sonucunda ortaokul müzik dersi programı kazanımlarının Bloom’un bilişsel, duyuşsal ve devinişsel alan sınıflandırılmasına göre yapılmış olduğu, fakat bu sınıflandırmada üst düzey bilişsel becerilerin, alt düzey bilişsel becerilere göre daha az bulunduğu gözlemlenmiştir. Söz konusu kazanımların kavrama basamağına ait birçok örneği bulunurken, uygulama ve değerlendirme basamaklarına ait kazanımların daha az ölçüde bulunduğu saptanmıştır. Genel olarak duyuşsal kazanımların yeterli düzeyde olmadığı, devinişsel kazanımların olumlu seviyede olduğu tespit edilmiştir. Bunun neticesinde, MEB ortaöğretim müzik dersi programlarındaki öğrenci kazanımlarının bilişsel, duyuşsal ve devinişsel beceri basamaklarının dağılımına uygun bazı görüşler sunulmuştur.

Keywords

Abstract

Purpose of the research be able to examine by content analysis MEB gains primary school music course teaching program in terms ofcognitive,emotional and mental skills to classify. Middle school music course teaching program during this review phase primarily

Keywords