LİRİK SOYUTTA KALİGRAFİK ETKİLER VE UZAKDOĞU SANATI

Author:

Year-Number: 2017-41
Number of pages: 580-598
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

20. yüzyıl insanlığa büyük vaatlerle gelmiş, “gelişim-değişim” başlığı altında yaptığı umut tacirliğinin sonucunda ancak kendi kendisini değillediği büyük bir fiyasko hediye verebilmiştir: Kapitalist pazar kavgası, parçalanan gelenek, hızla hiçsizleşen tüketim toplumu, meta fetişizmi, toplumsal belleğin ve ben‘in yitimi, kimlik arayışlarıyla hareketlenen etnik ve ulusal savaşlar / çatışmalar, iktisadi-sosyal krizler, iki dünya savaşının tarihsel bunalımı ve masumiyetin yitimi… İşte tüm bunlar, 20. yüzyıl insanına sunulan acı dolu bilançoydu. Bu etkilerle kuşatılan sanat ise bir yandan kullandığı dili gözden geçiriyor diğer bir yandan da biçimden sıyrılıp sezgiyi baş tacı yapmanın yöntemlerini arıyordu. Sanatçı, sayısız sınıflandırmalar, bölünmeler, kodlamalar, çözümlemeler ve tanımlamalarla hızla hiçsizleşen Batı‘ya ve Batı kültürüne karşı inancını yitirmiş, yönünü ego‘dan arınmaya dayalı içe bakış felsefeleri, evrensel bilinç ve sezgiyle temellendirdiği öğretileriyle ön plana çıkan Doğu ve Uzakdoğu kültürlerine çevirmişti. Uzakdoğu sanatı ve kültürünü; dolayısıyla beraberinde kaligrafiden Çin yazısına İslam tasavvuf düşüncesinden geometrik soyutlama ve stilizasyona, ve hatta aşkın bir felsefi anlayışla gerçekleştirilen meditasyon ve yoga gibi ruhsal, bedensel disiplinler ile ruha özdeş düşen mistisizme kadar uzanan geniş bir perspektif içinde vazgeçilmez, zengin bir kaynak olarak görürüz. Bu çalışma ile farklı bir bakış açısı ya da yaklaşımın sanatçının renk seçiminden çizgisel hareketliliği ve yüzey tanzimine kadar pek çok plastik anlamdaki tercihine sunduğu özgün katkı üzerinde durulacaktır.

Keywords

Abstract

The 20th century came with great promise to humanity, and as a result of making hope-mongering under the head of “development-change” ust self-negation, it could give a big fiasko as a gift, such as; Capitalist market struggle, the fragmented tradition, rapidly disappearing consumer society,commodity fetishism, social memory and lost of personality, Ethnic and national wars\ conflicts which activate with identity seek, economic and social crisis, the historical crisis of the two world wars and the loss of innocence… All of these are wailful balance-sheets which presented to the 20.th century man. The arts surrounded by these influences on one hand , rewiev the language that it use on the other hand , with strip off form searching method for hold intuition dear. The artist has lost his faith to the west and Western cultures, which have rapidly become extinct with numerous classifications,

Keywords