OSMANLI SON DÖNEM ŞÖHRETLİ ALİMLERİNDEN MUHAMMED ABDUH’UN EĞİTİME DAİR DÜŞÜNCELERİ

Author :  

Year-Number: 2017-43
Language : null
Konu : TARİH
Number of pages: 261-281
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Büyük bir düşünür, sosyolog ve ıslahatçı olan Muhammed Abduh, çağdaş İslam dünyasının en önemli simalarından biri olarak kabul edilir. Abduh’a göre İslam dünyasının içinde bulunduğu kötü durumdan kurtulmak için gereken değişikliklerden biri de eğitim-öğretim reformu ve çağdaş ilimlerin öğretim programına alınmasıdır. Batıyı doğudan üstün kılan gerçek faktör eğitim ve ilim seviyesinin yüksekliğidir Bu nedenle her şeyden önce eğitim ve öğretim kurumlarının ıslahının esas alınması gerekir. Abduh, Osmanlı yönetimine sunduğu layihalarında da Müslümanların zayıf tarafının eğitimsizlik olduğunu belirtip, eğitimin ıslahına yönelik bir program sunmaktaydı. Bu çalışmada Muhammed Abduh’un eğitime dair bu düşünceleri aktarılıp, analiz edilmektedir.

Keywords

Abstract

Muhammed Abduh, who is a great philosopher, sociology and reformist, is accepted as one of the most important figures of the modern Islamic world. According to Abduh, one of the required changes to recover Islamic world from the bad situation is educational reform and is to integrate modern sciences into the curriculum. The real factor that makes the west superior to the east is the high level of education and science. Therefore, educational institutions must be reformed above all. In his explanatory documents he offered to Ottoman government, Abduh stated that the blind side of Muslims was lack of education and submitted an education-oriented program. In this study, Muhammed Abduh’s thoughts on education are conveyed and analyzed.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics