ÖĞRENCİLERİN ÖZDÜZENLEMELİ ÖĞRENMELERİYLE İLİŞKİLİ FAKTÖRLERİN İNCELENMESİ

Author:

Year-Number: 2017-43
Yayımlanma Tarihi: null
Language : null
Konu : Eğitim
Number of pages: 393-405
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bireylerin toplumsal yaşamlarının her alanında yardımcı olabilecek özdüzenleme becerilerinin özellikle eğitimde yer alması, bireylerin kendi öğrenmelerini düzenleyebilmeleri ve birtakım stratejiler oluşturulmaları açısından önem taşımaktadır. Bireylere küçük yaşlardan itibaren kazandırılan özdüzenleme becerileri, onlara ileriki yaşantılarında da kendilerine güvenli bireyler olmaları konusunda yön göstermektedir. Aynı zamanda belli stratejiler oluşturma ve bunları kullanma konusunda bilinçli hale gelmelerini sağlayan bir durum olmaktadır. Öğrencilerin kendi öğrenmelerini düzenleyebildikleri özdüzenlemeli öğrenme ile ilgili yapılan araştırmaların uluslararası literatürde sıklıkla yer aldığı görülmektedir. Ülkemizde de son yıllarda artmaya başlayan benzer çalışmalar olduğu tespit edilmiştir. Bu çalışmada yurtdışındaki çalışmalarda özdüzenlemeli öğrenmenin, öğrencilerin eğitimlerinde ne gibi etkilerinin olduğu incelenmiştir. Literatür taraması yapılarak verilere ulaşılmıştır. Taranan çalışmalarda özdüzenleme ve akademik başarı arasında pozitif yönde bir ilişki bulunduğu tespit edilmiştir. Ayrıca özdüzenleme ile strateji kullanımı arasında yakından bir ilişki bulunduğu belirlenmiştir. Çalışmada öğrencilerin özdüzenlemelerinin, yaş, öğretim yönteminin verilişi, kullanılan stratejiler ve işbirlikli öğrenmeyle ilişkili olduğu tespit edilmiştir.

Keywords

Abstract

The self-regulation skills that can help i

Keywords