ÖZEL EĞİTİM HİZMETLERİ EKİBİNİN BİR PARÇASI OLARAK OKUL SOSYAL ÇALIŞMACILARI,
SCHOOL SOCIAL WORKERS AS A PART OF SPECIAL EDUCATION SERVICES TEAM

Author:

Number of pages : 248-260

Abstract

Özel eğitime ihtiyaç duyan çocuklar eşit ve kaliteli eğitime ulaşmada akranlarına oranla daha fazla risk altındadır. Bu riskin önlenmesi için, sağlıklı değerlendirme, doğru tanılama ve yerleştirme ile, izleme faaliyetleri büyük önem taşımaktadır. Bu faaliyetleri kapsayan özel eğitim hizmetleri ile istendik etkilerin sağlanabilmesi için, içinde ailenin de yer aldığı disiplinler arası bir ekip çalışması gereklidir. Tüm Dünyada ve ülkemiz literatüründe, özel eğitim hizmetleri ekibi içerisinde yer alması gereken meslek elemanları arasında sosyal çalışmacılar da sayılmaktadır ve hizmetlerin etkili ve verimli bir şekilde yürütülmesindeki etkileri araştırma sonuçları ile de kanıtlanmıştır. Buna rağmen, ülkemiz özel eğitim hizmetleri mevzuatına göre, sosyal çalışmacılar okulları da kapsayan özel eğitim hizmetleri ekibinin daimi ve gerekli bir üyesi olarak sayılmamaktadır. Bu makale ile, sosyal çalışmacıların Rehberlik ve Araştırma Merkezlerindeki özel eğitim hizmetleri ekibi içinde ve okullarda görev almasının, özel eğitim ihtiyacı olan çocukların erken ve doğru tanılanması ve izlenmesindeki ve tüm potansiyellerinin en üst seviyeye ulaştırılmasındaki etkilerinin açıklığa kavuşturulması amaçlanmıştır.

Keywords

Abstract

Children in need of special education are at greater risk than peers in achieving equal and quality education. Healthy assesment, , correct diagnosis and placement and monitoring activities are crucial to prevent this risk. In order for the desired effects to be achieved with the special education services covering these activities, it is necessary to work with a team of interdisciplinaries, including the family. Social workers are also considered among the professions to be included in the special education services team in the literature of our country and all over the world and the effects of effective and efficient service delivery has been proven by research findings. However, according to the legislation of our special education services, our country is not counted as a permanent and necessary member of the special education services team which also includes social workers schools. With this article, it is aimed to clarify the effects of social workers within the team of special education services at the guidance and research centers of the researchers and their role in the early and correct diagnosis and monitoring of the children in need of special education, and their full potential reaching to the highest level.

Keywords