OTEL İŞLETMELERİNDE STRATEJİK YÖNETİM

Author :  

Year-Number: 2017-46
Language : null
Konu : İşletme
Number of pages: 478-487
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Stratejik yönetim genel olarak organizasyonların gelecekte ulaşmak istediği amaçları ve bu amaçlara erişmek için izleyeceği yolları ifade etmektedir. Konaklama sektöründe yer alan işletmelerde başarılı bir stratejik yönetim sürecinin uygulanması, hem iç ve dış fırsatların daha iyi değerlendirilmesine hem de tehditlerin bertaraf edilmesi için daha uygun tedbirlerin alınmasına yardımcı olacaktır. Küresel ölçekli gelişmeler karşısında özellikle talep ve rekabet açısından kırılgan bir yapıya sahip olan konaklama işletmelerinin gelecekteki belirsizliklere karşı daha iyi pozisyon almaları için stratejik yönetim kavramını tartışmaya açmaları gerekmektedir. Günümüzde konaklama işletmelerini yönetmek eskisi kadar kolay değildir. Çünkü günümüzde konaklama işletmelerini etkileyen çevre ve piyasa koşulları ile yönetim modelleri hızla değişmektedir. Ancak hızla değişen çevre ve piyasa koşullarını derinliğine analiz eden, değerlendiren ve değişime ayak uyduran, stratejik planlama ve stratejik yönetim ilkelerini benimseyen ve bu yönetim şeklini tüm çalışanlarıyla uygulayan işletme yöneticileri, işletmenin sürdürüle bilinir rekabetçi konumunu artırır ve lider duruma gelmesini sağlar. İşletmenin geleceğini güvenle ileriye taşır. Kriz durumlarında kriz yönetimini çabuk aşarak işletme yönetiminde çok başarılı olurlar. Yukarıdaki şartlara uymayan veya göz ardı eden işletmelerin başarısı ancak yöneticisinin kişisel gayreti ve becerisiyle sınırlı kalır. Konaklama işletmeleri insan odaklı işletmelerdir. Bu işletmelerde hizmet alan da, hizmet verende insandır. Hizmet alanların sayısız istek, ihtiyaç ve beklentileri vardır ve bu istek, ihtiyaç ve beklentiler de hızla değişmektedir. Bu değişimi iyi anlamak için insanın tarihsel gelişimine kısaca bakmak gerekir. Unutulmamalıdır ki strateji yönetimi geleceği kazanmanın en gerçekçi yoludur. Yaşam ve yönetim biçimlerinin hızlı değişmesiyle insanoğlu yakın zamanda bilgi çağı içinde yeni bir hız değişikliğine de geçecektir. Bu dönemde kaliteyi belirleyen ölçülebilir parametrelerin yerine ölçülemeyen parametreler hâkim olacaktır. Yaklaşmakta olan bu yeni döneme Kalite Ötesi yaşam dönemi denecektir. Bu dönem için şimdiden stratejik hazırlık yaparak geleceğini garantiye alan konaklama işletmeleri önde olacaklar ve kazanacaklardır.

Keywords

Abstract

In general mean, strategic management has been pointing out that the projected purposes of organisations and the following ways in order to reach to these purpose in the future. İmplemented a successful management process in businesses which will be partaking in hospitality industry, with proper hospitality management, also it gain assist taking more feasible precautions both evaluated for domestic and foreign oppurtunities and remove the threats. Against the global-scaled developments, the hospitality businesses which having a brittle structure with regard to particularly demand and rivalry, must bring ‘Strategic Management Concept’ for discussion in order to having the edge over opposed to uncertainties in future.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics