TÜRK RESİM SANATININ 1795-1975 YILLARI ARASINDAKİ STRATEJİK DÖNÜŞÜMÜ ve ÖZNENİN ORTAYA ÇIKIŞI

Author:

Year-Number: 2017-44
Yayımlanma Tarihi: null
Language : null
Konu : GÜZEL SANATLAR
Number of pages: 89-103
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Türk resim sanatının sanat tarihinde bilinenin aksine son derece özel bir kültürel mevcudiyeti vardır. Özellikle stratejik biçimde Batılılaşmayı hedefe alarak gerçekleşen dönüşümün sanatsal özneyi çağdaşlaştırması tamamen gelenek kavramı ile gerçekleşir. Gelenek ile modernizmin yer yer çatışması ve kaynaşmasının dışında öznenin veya bireysel üslubun resim sanatında belirmesi toplumsal durumlarla iç içe bir olgu barındırır. Bu çalışma, Türk resim sanatında en özgün evreye geliş basamaklarının temel sanatsal sancılarını farklı bir düzlemden ele almakta ve gelenekle modernin Türk resminin esas öznesini oluşturmasına bağlı dinamiklerine odaklanmakta ve sorgulamaktadır. Esaslı bireysel estetiğe ve özneye dayalı yenilikçi resimsel üslupların özgünlüğünün niteliğini görebilmek için erken dönem Türk resmini stratejik biçimde irdelemek gerekmektedir.

Keywords

Abstract

Contrary to the common known art history of Turkish painting art, there is a very special cultural presence. Especially in the strategic way, modernizing the artistic essence of transforming by taking the aim of Westernization takes place with the concept of totally tradition. Apart from the conflict and fusion of tradition and modernism, the establishment of the subject or i

Keywords