YAPILANDIRMACI YAKLAŞIM ÇERÇEVESİNDE COĞRAFYA ÖĞRETİMİNDE SORGULAMA TEMELLİ ÖĞRENME

Author:

Year-Number: 2017-43
Number of pages: 59-78
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Coğrafya derslerinde öğrencilerin, yaparak-düşünerek öğrenme etkinliklerine katılımı sağlanarak anlamlı ve kalıcı öğrenmelerin gerçekleşmesi sağlanır. Öğretme-öğrenme sürecinde öğretmen ve öğrenciler sorgulama temelli öğrenme etkinliklerinde bulunarak sorgulayıcı öğrenme faaliyetlerine başlamış olurlar. Sorgulama temelli coğrafya eğitiminin temel amacı, öğrenenlerin sorgulama, araştırma ve bilgi elde etme, problemleri çözme ve sonuçları değerlendirmede kullandığı bilimsel düşünme becerilerinin gelişmesine katkı sağlamaktır. Coğrafya derslerini sorgulama temelli öğrenme anlayışı ile işleyerek Türkiye’de daha nitelikli coğrafi okur-yazarlığa sahip bireylerin yetiştirilmesi sağlanabilir. Betimsel tarama yönteminin kullanıldığı bu çalışmada, yapılandırmacı yaklaşım ve sorgulama temelli öğrenme üzerinde durulduktan sonra yapılandırmacı yaklaşımın desteklediği sorgulama temelli öğrenmenin, coğrafya öğretiminde kullanılmasının nitelikli coğrafi okuryazarlığa sahip bireylerin yetiştirilmesine sağlayacağı katkılar tartışılacaktır.

Keywords

Abstract

Actualization of meaningful and permanent learning is provided, by encouring students’ participation into learning activities by doing-thinking in geography subjects. Teachers and students get started on inquiry learning activities by carrying out inquiry-based learning activities during teaching-learning process. Main aim of inquiry-based education of geography is to contribute learners’ scientific thinking skills which are used by learners in inquiring, researching and acquiring knowledge, solving problems, evaluating results. It can be provided that i

Keywords