GİRESUN/KHALKERİTİS ADASI BİZANS DÖNEMİ BİREYLERİNDE MORFOLOJİK VE GENETİK ÇALIŞMALAR İLE CİNSİYETİN BELİRLENMESİ

Author:

Year-Number: 2017-44
Yayımlanma Tarihi: null
Language : null
Konu : Antropoloji
Number of pages: 538-551
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Antropoloji, insanı ve günümüz toplumları ile geçmiş toplumların biyolojik ve sosyo-kültürel benzerliklerini ve farklılıklarını inceler. İnsanı biyolojik olarak inceleyen bu bilim dalı ile arkeolojik ve antropolojik kazılardan çıkartılan biyoarkeolojik materyallerin genetik çalışmalarda kullanılması ile antik DNA (aDNA) çalışmaları başlamıştır. Özelliklede antropoloji alanı içerisinde aDNA çalışmalarının yer alması ile insan tarihine ait merak edilen sorular cevaplanmaya başlanmıştır. Genetik alanında teknolojinin gelişmesiyle birlikte moeküler biyoloji gibi fen bilimleri ile antropoloji gibi sosyal bilimler arasında multidisipliner çalışmalar ortaya çıkmıştır. Bu çalışmalar içerisinde kimliklendirmenin temelini oluşturan cinsiyet belirleme, antropoloji için oldukça önemlidir. Bu çalışmada Giresun Adası/Khalkeritis Kazısı nekropol alanından çıkartılmış olan ve Bizans Dönemi olarak tarihlendirilmiş olan insan iskeletlerinden 10 birey üzerinde morfolojik incelemeler ve genetik analizler yapılarak bireylerin cinsiyeti araştırılmıştır. Morfolojik incelemeler sonucunda 5 birey erkek 5 birey dişi olarak belirlenmiştir. Genetik analizler sonucunda ise 4 bireyde amplifikasyon oluşmadığı için cinsiyet belirlenememiştir. DNA analizleri ile morfolojik incelemeler karşılaştırıldığında ise %50 oranında bir uyum olduğu bulunmuştur.

Keywords

Abstract

Anthropology examines the biological and socio-cultural similarities and differences of mankind and today's and past's societies. The ancient DNA (aDNA) studies started with the use of bio-archeological materials being taken out in the archeological and anthropological excavations in the genetic studies with this science which examines people biologically. Especially, the questions which are wondered on the people history started to be answered as aDNA studies took the place in the field of anthropology. The multi-disciplinary studies have occurred between the sciences such as biyolog and social sciences such as anthropology with the development of technology in the field of genetic. The determination of sex which is the base for the identification in these studies is very important for anthropology. The gender of persons were searched as the examinations and genetic analyses were done on 10 persons from the people's skeletons which were taken out of the Giresun Island/ Khalkeritis Excavation necropolis area and which were dated as Byzantine Period in this study. As a result of morphological examinations, 5 i

Keywords