YABANCI DİL ÖĞRETİMİ/ÖĞRENİMİNDE GÖRSEL VE İŞİTSEL ARAÇLARI KULLANMANIN ÖNEMİ

Author:

Year-Number: 2017-43
Yayımlanma Tarihi: null
Language : null
Konu : Yabancı Dil (Fransızca) Alan Eğitimi
Number of pages: 213-224
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

İnsanoğlu dünyaya gelir gelmez isteklerini, duygularını ve düşüncelerini anlatmak için değişik iletişim yolları arar. Önce beden dilini, sonra daha sistemli bir yapıyı yani “anadil”ini ve diğer toplumlarla iletişim kurmak için yabancı dilleri öğrenir. Tüm bunları yaparken sözcük, tümce, ses, işaret, sembol, resim ve nesne gibi araç-gereçlere başvurur. Bu durum, hem ana dil hem de yabancı dil öğrenirken de benzer bir biçimde gerçekleşir. Eğitim kurumlarında yabancı bir dilde bilgi ve beceriler edinebilmek ve iletişim kurabilmek için değişik biçimlerde tasarlanmış araç-gereçlere başvurulmaktadır. Araç-gereçler ilgi çeker, öğrenmeyi kolaylaştırır ve pekiştirir, bilgilerin akılda kalıcı olmasını sağlar ve dil öğrenmek için işbirliği ortamını geliştirir. Öğrenenlerin yaş, ilgi ve dil düzeylerine göre hazırlanan görsel ve işitsel araç-gereçlerle öğretim daha etkili bir biçimde gerçekleşebilir. Üstelik günümüzde eğitimde, sanatta ve birçok alanda görsel-işitsel araçları kullanarak kitleleri eğitmek ve etkilemek herkes tarafından kabul edilen bir olgudur. Bu nedenle, görsel-işitsel araçlara verilen önem günden güne artmaktadır. Eğitim bilimleri alan yazında görsel ve işitsel araçlar, duyu organlarımızdan birine ya da her ikisine etki etme yönünden ve gösteriş biçimlerine göre; işitsel, görsel ve işitsel-görsel olarak incelenmektedir. Böylece bu araç-gereçler öğrencileri farklı öğrenme biçimleriyle karşılaştırarak ve tanıştırarak öğrenmeye katkı sağlarlar. Çünkü alan yazında araç-gereç kullanmanın gerekçesi, Dale’in “Yaşantı Konisi”yle ilişkilendirilmektedir. Sonuç olarak öğretimde doğru araç-gereçleri kullanmak ve bunları öğrencilerin ilgi ve yeteneklerine uygun biçimde tasarlamak gerekmektedir.

Keywords

Abstract

As soon as human beings are born, they begin to search for various communication paths to describe their feelings, requests and thoughts. Firstly, they use body language, and then a more systematic structure which is called the "langue". Later, they learn foreign languages to communicate with other communities. In order to to use these, words, phrases, sounds, signs, symbols, and various items such as pictures and objects are used by them. This case occurs for both the native language and foreign language learning in a similar way. On the other hand, while foreign language teaching or learning takes place in schools, developing language skills, acquiring knowledge and skills in a foreign language, refers to tools designed in different ways to communicate. There are a lot of advantages of using audio-visual tools; they draw attention to the students, facilitate and reinforce learning, allow for be the permanency of the foreign language learning in their mind. Also with attention to ages, interests of the students and materials prepared according to the language levels, more effectively language teaching can be realized. The rationale for using tools is based on Dale’s Cone of Experience. It is a visual model. He made several contributions to audio and visual instruction, including a methodology for analysing the content of motion pictures. Audio-visual tools appeal a sense or more. Shortly, using tools contribute to the foreign language teaching or learning. Language learning and teaching is a complex and difficult process in our country. Audio-visual materials used for learning a language and teaching one have been widely used by teachers and students. They have been the important resources of teaching or learning and self-study. Nowadays, the use of them and its integration into the curriculum has gained a great importance. Especially, the use of audio-visuals materials in a foreign language teaching classroom has grown rapidly because of the increasing emphasis on communicative techniques.

Keywords