“SIR CARİYELİK” OLGUSU VE İŞLEVLERİ ÜZERİNE

Author:

Year-Number: 2017-44
Yayımlanma Tarihi: null
Language : null
Konu : Türk Halkbilimi/Kültür
Number of pages: 504-509
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Sözlü anlatı türleri, toplumun temel dinamiklerini bünyelerinde barındırarak meydana gelirler. Bu ürünlere bakmak o toplumun dünyaya bakış açısını, inançlarını, psikolojisini, sosyolojik yapısını vb. unsurlarını görmenin önemli yollarından birisidir. Sözlü anlatı türlerinin tamamında olduğu gibi halk hikâyeleri de oluşum aşamasından bu gibi birçok unsurun etkisi altında kalmıştır. Anlatı içinde toplumsal cinsiyet algısının sonucu olarak ortaya çıkan “sır cariye”, bu algının izlenmesinde önemli bir parametredir. Kadın başkahraman ile yan yana anılan sır cariye, dikkat çekici bir unsur olarak anlatılarda yer almakta ve gösterdiği anlamın dışında başka işlevlerinin olduğunun ipuçlarını vermektedir. Yapılacak dikkatli bir okumayla sır cariyenin, halk hikâyelerde yer alma şekli ve işleviyle dinleyiciye gösterildiğinin aksine farklı bir kişilik olarak değil de adeta kadın başkahramanın ikinci benliği olarak metin içinde yer aldığı görülecektir. Bu noktada psikanalitik çözümleme devreye girmektedir. Bu makaledeki amaç, halk hikâyelerinde yer alan sır cariyelik olgusunu psikanalitik yöntemle inceleyip gösterilenin ardındaki anlamı yakalamaktır.

Keywords

Abstract

Oral narration types show social construction. Looking at these products means that society's view of the world, its beliefs, its psychology, its sociological structure, and so on. It is one of the important ways to see the elements. Folk tales, like all oral narrative genres, are under the influence of many elements in the process of formation. The "sır cariye" which emerges as the result of social repression in narrative, is an important parameter in following this predicament. On the side of the female protagonist, the sır cariye reminds us that there are other functions that are meaningful to take part in and explain in a remarkable way. It is to be seen that the sır cariye is a different personality, as opposed to the way in which the folk tales are shown and functioned in the way of taking place and functioning, and it is almost as if the female protagonist is included in the text as the second self. At this point psychoanalytic analysis comes into play. The purpose of this article is to examine the sır cariye in folk tales with a psychoanalytic method and to reveal the meaning behind this phenomenon, revealing the profound meaningfulness of the society with the understanding of gender.

Keywords