KARAMANOĞULLARININ DENİZ POLİTİKASI VE DENİZCİLİK FAALİYETLERİ ÜZERİNE

Author:

Year-Number: 2017-43
Yayımlanma Tarihi: null
Language : null
Konu : Genel Türk Tarihi
Number of pages: 187-212
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Anadolu’da kurulmuş Türk Beyliklerinden biri olan Karamanoğulları, sınırlarını genişletip Akdeniz’e açılmasıyla birlikte yeni bir mecraya yelken açmışlardı. Bu yeni alan hiç şüphesiz denizcilikti. Kilikya Ermeni Krallığının yıkılması neticesinde Anadolu’nun güney sahillerinde başta Gorigos (Kız Kalesi) olmak üzere, Alanya, Antalya, Tarsus ve Kıbrıs gibi hem karadan hem de denizlerden muhkem olan bu yerlere yönelik adı geçen beyliğin birçok harekât faaliyeti bulunmaktadır. Denizden yapılacak harekâtlar için hiç şüphesiz güçlü bir donanmaya ihtiyaç vardır. Sahillerde önemli stratejik şehirlere yönelik karanın yanı sıra denizlerden de saldırı gerektiğinden hareketle, Karamanoğullarında da güçlü bir donanmanın olduğu aşikârdır. Ancak kaynakların noksanlığı ve dağınık bilgilerden dolayı Karamanoğullarının denizcilik ve donanma faaliyetleri hakkında ilim camiası yeterli bilgiye sahip değildir. Bu makalede Karamanoğullarının denizcilik faaliyetlerini tespit etmek ve bu hususta ilim dünyasındaki noksanlığı gidermek amaçlanmıştır.

Keywords

Abstract

Karamanids, one of the Turkish principals established in Anatolia, expanded its borders, opened to the Mediterranean and opened new area. No doubt this new area is maritime. As a result of the destruction of the Cilicia Armenian Kingdom, Karamanids had many attacks at important cities in the south of Anatolia; especially in cities such as Gorigos, Alaiye, Antalya, Tarsus and Cyprus. There was a need for a strong fleet for operations in the seas. The land for the important strategic city in the coast of the sea as well as the attack was also required. So it was obvious that there was a strong navy of the Karamanids. However, due to the lack of resources and scattered information, this intellectual world does not have enough information. In this article, to determine the maritime activities of Karamanids and In this respect it is aimed to resolve the deficiency in the world of science.

Keywords