BÖLGESEL GİYİM TARZLARININ TASARIM TEMALARINDA UYGULANMASI,
IMPLEMENTATION OF REGIONAL CLOTHING STYLES IN DESIGN THEMES

Author:

Number of pages : 177-186

Abstract

Doğadaki çeşitli biçimler, başlangıçtan bu yana, sanat alanlarının ilham kaynağı olmuş ve bu sanatlarda oluşturulan özgün tasarımlara yansımıştır. Tarih boyunca çeşitli sanatsal tasarımlara konu olan doğal biçimler; doğal elementler, bitki, hayvan, insan figürleri, insan etkisi ve kontrolü ile oluşturulan figürler vb. olarak düşünülebilir. 19. yüzyılla birlikte çok hızlı bir şekilde kentleşme sürecine geçilmesi, doğal alanların hızla yok olması, sanatsal tasarımlarda doğal figürlerin kullanımını da yaygınlaştırmıştır. Tasarımda kullanılan kaynakların, doğa, sosyal yaşam, bölgesel kültürler ve bölgesel giyim tarzlarıyla kopmaz bir bağ içinde bulunduğu şüphesizdir. Yapılanışı itibariyle tasarımın, aynen doğada gözlendiği gibi yan yana gelen parçalardan oluşan bir bütün olduğunu düşünmemek mümkün değildir. Çalışmada “Tanımlayıcı Araştırma Tasarımı” yöntemi uygulanmıştır. Araştırmanın evrenini Bulgaristan geleneksel giysileri, evren içerisinden örneklemi ise bölgesel giyim tarzlarını çarpıcı bir biçimde taşıyan giysiler oluşturmuştur.

Keywords

Abstract

Various forms in nature, from the outset, have been the inspiration of art and have reflected in the original designs created by these arts. Natural forms, having been subject of a variety of artistic designs throughout history, could be regarded as plant, animal and human figures, natural elements and figures formed as a result of human impact&control and so on. Entering into the process of urbanization along with the 19th century and rapid destruction of natural areas, have popularized the use of natural figures in artistic designs. There is no doubt that resources used in design have an indissoluble bond with nature, social life, regional cultures and regional dressing styles. As observed in the nature, design is a whole composed of parts coming side by side in respect of its construction. The "Descriptive Research Design" method has been applied in this study. Target population of the study is traditional clothings of Bulgaria whereas.

Keywords