NEVŞEHİR’İN POTANSİYEL TURİZM MEKANLARI,
POTANTIAL TOURISM SPACES OF NEVŞEHIR

Author:

Number of pages : 471-488

Abstract

Nevşehir turizm kaynakları bakımından zengin olmasına rağmen, kendisine bağlı olan ilçelerin gölgesinde kalmış bir şehirdir. Oysaki idari manada merkezlik ettiği Kapadokya bölgesinin coğrafi olarak merkezinde bulunan şehir, tarihi-kültürel ve coğrafi bakımdan oldukça renkli ve zengin bir yerleşmedir. Yeraltı şehri, Nevşehir Kalesi, Damat İbrahim Paşa Külliyesi, camiler, çeşmeler, kilise ve çan kulesi önemli tarihi turizm mekanlarının başında gelmektedir. Kahveci Dağı Tepe, Karaağaç Vadisi, Yapay Sekiler ise şehrin coğrafi turizm alanlarını oluşturmaktadır. 2014 yılında kentsel dönüşüm kapsamında başlatılan çalışma sonucu tesadüfen gün ışığına çıkan dünyanın en büyük yeraltı şehri, Nevşehir’i gelecekte önemli bir turizm odağı haline getireceği düşünülmektedir. Nevşehir sadece yeraltı kentiyle sınırlı bir turizm varlığına sahip değildir. Şehirdeki diğer turizm potansiyeline sahip mekanlar da aynı ölçüde değerlendirilerek turizme kazandırılmalıdır. Böylece şehir, turizm çekiciliği bakımından çevresindeki ilçelerle birlikte anılacaktır.

Keywords

Abstract

Although Nevşehir is rich in terms of tourism resources, it is a city that is overshadowed of the counties that are affiliated to it. Whereas the city which is centrally located as geographical at the Cappadocia region and is a center of the region in administratively, is a colorful and rich settlement in terms of historical, cultural and geographical aspects. Underground city, Nevşehir Castle, Damat İbrahim Pasha Complex, mosques, fountains, church and bell tower are the most important historical tourism places. Kahveci Dağı Hill, Karaağaç Valley, artificial Terraces constitute the geographical tourism areas of the city. It is thought that the biggest underground city in the world, which was emerged within the context of urban transformation in 2014, will make Nevşehir be the most important tourism center in the future. Nevşehir has not tourism entity only limited with underground city. The other places which has tourism potentials in the city should be evaluated for tourism in the same way. Thus, the city will be mentioned in terms of tourism attractiveness together with the surrounding counties.

Keywords