DUYGULANIMCI DAVRANIŞ TERAPİSİNE KISA BİR BAKIŞ,
A BRIEF OVERVIEW OF RATIONAL EMOTIVE BEHAVIOR THERAPY

Author:

Number of pages : 154-162

Abstract

Duygulanımcı davranış terapisi, psikoloji ve danışmanlık alanlarında kullanılan temel terapilerden bir tanesidir. Bu makalenin amacı duygulanımcı davranış terapisi ile ilgili kısa bir özet sunmaktır. Bu makale düşünsel duygulanımcı davranış terapisini güncel literatürü kullanarak tartışmaktadır. düşünsel duygulanımcı davranış terapisininin geçmisi, tarihçesi, kişilik kuramları ve temel danışmanlık teknikleri açıklanmıştır. Sonrasında, düşünsel duygulanımcı davranış terapisininin etkililigi ve verimliligi konusunda ki araştırma sonucları ile ilgili kısa bir literatur taraması sunulmustur. Son olarak, düşünsel duygulanımcı davranış terapisininin klinik uygulamalar icin degeri ve sınırları tartışılmıştır. Bu makalenin psikoloji ve danışmanlık alanlarında calışanlara duygulanımcı davranış terapisi ile ilgili giris niteliginde bilgi vermek için kullanılabilecegine inanılmaktadır.

Keywords

Abstract

Rational Emotive Behavior Therapy is one of the major therapies used in the field of counseling and psychology. The purpose of this article is to provide a brief summary of Rational Emotive Behavior therapy. This article utilizing recent counseling and rehabilitation literature explains psychodynamic theory. This article discusses Rational Emotive Behavior Therapy using contemporary rehabilitation literature. Background and history of Rational Emotive Behavior Therapy, theory of personality, major counseling techniques in Rational Emotive Behavior Therapy are explained. Next, brief literature review of research findings regarding the efficacy and efficiency of Rational Emotive Behavior Therapy are provided. Finally, merits and limitations for application are discussed. It is believed that this article can be utilized to present introductory information to those who study in the field of counseling and psychology. This article discusses Rational Emotive Behavior Therapy (REBT) using contemporary rehabilitation literature. Background and history of REBT, theory of personality, major counseling techniques in REBT are explained. Next, brief literature review of research findings regarding the efficacy and efficiency of REBT are provided. Finally, merits and limitations for application are discussed.

Keywords