ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN SOSYAL MEDYA KULLANIM ALIŞKANLIKLARI VE SATIN ALMA DAVRANIŞLARI ARASINDAKİ İLİŞKİ

Author:

Year-Number: 2017-43
Yayımlanma Tarihi: null
Language : null
Konu : İşletme
Number of pages: 638-656
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Sosyal medya pazarlaması, sosyal medya sitelerinin kullanımı aracılığıyla işletmelerin pazarlama faaliyetlerini gerçekleştirmesi olarak ortaya çıkmıştır ve tüketicilerin satın alma davranışlarını da etkilemektedir. Bu makalede, üniversite öğrencilerinde sosyal medya kullanım alışkanlıkları ile satın alma davranışları arasındaki ilişkiler üzerinde durulmuştur. Çalışmada; önce sosyal medya kavramı ele alınmış ve sosyal medyanın tüketici davranışına olan etkilerine ait kaynakça özetlenmiştir. Sosyal medya organlarında gerçekleştirilen ankete dayalı araştırma verilerinin değerlendirildiği bölümde ise, Türkiye’deki farklı üniversitelerden öğrenciler tüketici grubu olarak seçilmiştir. Bulgularımıza göre, Türkiye’deki üniversite öğrencileri, sosyal medyada günde ortalama 2-3 saat vakit geçirmekte olup, satın alma kararlarında da sosyal medyadan, istatistiksel bakımdan önemli bir derecede etkilenmektedirler.

Keywords

Abstract

Social media marketing came to the scene with corporations doing marketing activities via social media platforms and has also impact on the buying behavior of consumers. The main objective of this research is to investigate and understand the link in between social media usage habits of college students and their buying behaviors in this sense. In this paper first of all; social media, social media and consumer behavior relationship is theoretically reviewed. In the research part, college students of several Turkish Universities are taken as consumer sample group and a survey consisting. As a result of research, it is found that students in Turkey spend a daily average 2-3 hours on social media and their buying behaviors are affected by social media statistically significantly.

Keywords