“HALK MÜZİĞİNDE İÇYAPI / DIŞYAPI İLİŞKİSİ”

Author:

Year-Number: 2017-44
Yayımlanma Tarihi: null
Language : null
Konu : Müzik/Halk Müziği
Number of pages: 64-73
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Halk Müziğinde içyapı ve dışyapı ilişkisi ile ilgili yapılan çalışmalar yeterli görülmemektedir. Halk müziğinin belli kurallara dayanmadan üretilmiş olması bu konuda araştırmacıları bağlayıcı etkenlerin başında gelmektedir. İçyapı değişkenleri genel olarak “Batı Müziği” terimleri olarak bilinmektedir ve dolayısı ile bu terminolojinin birebir kullanılması, halk müziği açısından sakınca yaratmaktadır. Diğer yandan “Tür ve Çeşit” konusunda yapılan çalışmalar da yeterli durumda değildir. Bu konu da içyapı, dışyapı değişkenleri gibi ele alındığından dolayı batı müziği eksenli çözümlemeye çalışılmış gibi görünmektedir. Müzikte biçim/ form gibi değişkenler ve bu değişkenlerin bağlı olduğu türler çeşitler ile ilgili yaptığımız çalışma alanda bir ilk olarak tartışma ortamına getirilmektedir. Ortaya koyduğumuz öneriler mutlaka tartışılmalı ve yeni öneriler ortaya çıkmalıdır. Bu çalışmada Halk Müziğinde içyapı ve dışyapı ilişkisi ve Halk Müziğine Türler ve Çeşitler konusu üzerinde öneriler sunulmaktadır.

Keywords

Abstract

Studies on the internal structure and external structure in Folk Music are not found sufficient. Production of folk music not based on certain rules is the main point limiting the researches on this subject. The internal structure variables are generally known on the basis of the “Western Music” terms and therefore one-to-one use of the said terminology causes disadvantages for the folk music. On the other hand, studies on “Genres and Types” are also not at a sufficient level. In this respect, it seems that the internal structure has been tried to be solved as western music-centric since it has been addressed same with the external structure variables. This study conducted on variables in music such as forms/styles and the genres/types depending on the said variables is presented to the platform for the first time. The suggestions we put forth should definitely be discussed and new suggestions should emerge. In this study, suggestions on the internal structure and external structure relation in Folk Music and the Genres and Types in Folk Music are offered.

Keywords