UYDU VE İSTASYON TABANLI KURAKLIK İNDEKSLERİ KULLANILARAK AKDENİZ BÖLGESİNDE KURAKLIK ANALİZİ (2000-2014)

Author:

Year-Number: 2017-44
Yayımlanma Tarihi: null
Language : null
Konu : Coğrafya, Kuraklık
Number of pages: 341-370
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Akdeniz Bölgesi’nde neredeyse her on yılda bir kuraklık yaşanmaktadır. Bu nedenle söz konusu alanda kuraklığın izlenmesi ve önceden tespit edilmesi önemlidir. Akdeniz Bölgesi’ni konu alan çalışmamızda, MODIS uydusu TERRA platformuna ait 16 günlük ve aylık zamansal, 250 m ve 1 km mekânsal çözünürlüğe sahip uydu verileri kullanılmıştır. Bunun yanı sıra, iklim verileri kullanılarak aylık ve yıllık ölçeklerde meteoroloji-tabanlı kuraklık analizleri yapılmıştır. Farklı yöntemler uygulanarak elde edilen bulgular, birbiri ile kıyaslanmıştır. Çalışmamız uydu-tabanlı bitki indeks modellerinin, kuraklık fenomenini anlamada ve önceden tahmin etmede önemli kolaylıklar sağladığını göstermektedir. Bilhassa uydu tabanlı modellere, istasyon tabanlı kuraklık indeksleri entegre edildiğinde sonuçlar daha güvenilir ve doğru olmaktadır. Sonuçlar Akdeniz Bölgesi’nde yılın son günlerinde düşen yağışın bitki örtüsü için büyük önem arz ettiğini göstermektedir.

Keywords

Abstract

There is a drought every 10 years in the Mediterranean Region. So monitoring of drought is important in Mediterranean Region. In this study, MODIS NDVI data with 16-day temporal and 250-m spatial resolution bands are used. Beside this, we carried out meteorology-based drought analyses on a monthly and yearly scale, by using climate data. We compared findings which were obtained using different methods with each other. This study shows that satellite-based vegetation index models provided important conveniences in understanding and forecasting drought phenomenon. Particularly, when station-based drought indices were integrated into satellite-based models, results becomes more reliable and accurate. By integrating both methods into each other, limitations are removed and at the same time, opportunity to perform more detailed analyses about climate and vegetation emerges. Results of our study show that arid and moist conditions have been often experienced in Mediterranean Region and it is possible to obtain detailed information about these conditions, from vegetation index models. The fact that vegetation index models reflected drought and moist conditions shows that drought could be estimated using vegetation index models, for areas on which there are no meteorological (weather) stations using vegetation index models.

Keywords