ENERJİ TÜKETİMİ VE EKONOMİK BÜYÜME: GELİŞMİŞ ÜLKELER ÜZERİNE EŞİK EŞBÜTÜNLEŞME VE NEDENSELLİK ANALİZİ

Author:

Year-Number: 2017-44
Yayımlanma Tarihi: null
Language : null
Konu : İktisat Politikası
Number of pages: 32-51
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Birçok çalışmada, enerji tüketimi ve ekonomik büyüme arasında yapısal kırılmaların varlığını dikkate almadan eşbütünleşme yöntemleri uygulanmaktadır. Ekonomik kriz ve yapısal düzenleme gibi belirli olayların varlığında bu değişkenlerin trend hareketi etkilenebilmekte ve zaman süresince değişebilmektedir. Mevcut literatür incelendiğinde, enerji tüketimi ve ekonomik büyüme ilişkisinin zamanla nasıl değiştiğini test etmeye odaklanan az sayıda çalışma mevcuttur. Dolayısıyla, çalışma bu açığı kapatmaya katkı sağlamaktadır. Bu nedenle çalışmada, 11 gelişmiş ülkede yapısal kırılmaları dikkate alan Gregory and Hansen (1996a, 1996b) eşik eşbütünleşme ile Tado ve Yamamoto (1995) nedensellik testleri kullanılmıştır. Eşik Eşbütünleşme sonuçlarına göre, 7 ülkede değişkenlerin eşbütünleşik oldukları ve ekonomik büyümenin (enerji tüketiminin) enerji tüketimi (ekonomik büyüme) üzerinde uzun dönemde pozitif ve anlamlı etkiye sahip olduğu saptanmıştır. Ayrıca, nedensellik testlerinde, Avusturya ve İzlanda’da ekonomik büyüme ve enerji tüketimi arasında çift taraflı, Portekiz ve ABD’de ekonomik büyümeden enerji tüketimine tek taraflı nedensellik ilişkisi bulunurken, İngiltere, Avustralya, Fransa, Danimarka, İsveç, ve Portekiz’de yansızlık hipotezinin geçerli olduğunu göstermiştir.

Keywords

Abstract

Many studies have implemented to tests for cointegration no taking into consideration the presence of breaks between energy consumption and economic growth. The occurrence of certain events could have evolved over time and affected the trend behaviour of the energy consumption and economic growth. Regarding the existing literature, there is few studies that has focused to test on how the energy consumption–growth relationship evolves over time. Therefore, this study aims to constribute to fill the gap. We employ the Gregory and Hansen testing (1996a, 1996b) approach to cointegration in structural breaks and the Toda and Yamamoto (1995) causality for 11 developed countries. We find that energy consumption is cointegrated with economic growth in 7 countries. Moreover, this test suggests that energy consumption has a significant positive long-run impact on economic growth in these countries. Furthermore, causality tests suggest bidirectional causality between energy consumption and real GDP in Austria and Iceland, unidirectional causality running from real GDP to energy consumption in the case of Portugal and USA, neutrality in Great Britain, Australia, France, Denmark, Sweden, Portugal.

Keywords