GRAMSCİ FELSEFESİNİN TEMEL KAVRAMLARI,
BASIC CONCEPTS OF GRAMSCI’S PHILOSOPHY

Author:

Number of pages : 601-610

Abstract

20.yüzyılın en önemli felsefecilerinden biri olarak kabul edilen Antonio Gramsci’nin bazı temel kavramları bu makalenin konusunu oluşturmaktadır. Gramsci, sadece kendi yüzyılını etkilemekle kalmamış, 21.yüzyılda da halen güncelliğini korumaktadır. Bu makalenin temel hedefi de onun insanlığın düşünce hayatına sağladığı katkıyı okura sunmaktır. Burada yapmaya çalışacağım şey düşünürün yapı, üstyapı, sivil ve politik toplum, ideoloji ve hegemonya kavramlarını çeşitli metinlerden hareketle açıklığa kavuşturmak olacaktır. Zira bu kavramlar filozofun felsefesini anlamak için olmazsa olmazdır. Bu kadar fazla kavram için, bir makalenin yeterli olamayacağının bilincindeyim ama bu çok önemli felsefecinin temel kavramlarının genel bir anlam çerçevesini ve birbirleriyle olan ilişkilerinin şemasını çizip okura sunmaya ve Gramsci’nin bir parça da olsa anlaşılmasına katkı sunmaya çalışacağım.

Keywords

Abstract

In this paper, I will discuss some basic concepts of Antonio Gramsci accepted as one of the most important philosophers of 20th century. In fact, he was not only his century’s philosopher, he is also this century’s philosopher. What I am going to try to do is to make clear Gramsci’s structure, super-structure, civil and political society, ideology and hegemony because these concepts of the philosopher are crucial to understand his philosophy. I am definitely aware of that one article is not enough to make clear these concepts but at least I am going to try to give crucial meanings of these concepst and their relations with each other so that the reader of this article can understand Gramsci’s keywords of his philosophy.

Keywords