ARAP BAHARI’NIN TÜRKİYE-SURİYE ÜZERİNE SOSYO-EKONOMİK YANSIMALARI,
SOCIO-ECONOMIC REFLECTIONS OF THE ARAB SPRING ON TURKEY-SYRIA

Author:

Number of pages : 79-94

Abstract

Değişen ve küreselleşen dünyanın bir yansıması olan Arap Baharı 2010 yılında Tunus’da başlamış ve orta doğu ülkelerinde rejim değişikliği ile sonuçlanmıştır. Arap Baharının Türkiye açısından en önemli etkisi sınır komşumuz olan Suriye’de gerçekleşmektedir. Türkiye ile Suriye arasında son 10 yılda dış ticaret açısından önemli kabul edilebilecek ve özellikle de bölge halkı için önemli sayılabilecek bu gelişme Türkiye-Suriye dış ticaretine sekte vurmuştur. Sınırımızda yaşanan bu olumsuz gelişmeler beraberinde Avrupa ülkelerine ve özellikle de Türkiye ye doğru yaklaşık 3 milyon mülteci akınını başlatmıştır. Bu çalışma özellikle Arap Baharının Türkiye-Suriye gibi birbirine hem tarihsel hem de ekonomik bağlar taşıyan iki ülke arasındaki ekonomik – sosyal önemine değinilecek ve özellikle mülteci sorununa çözüm yolları aranacaktır

Keywords

Abstract

The Arab Spring which is a reflection of the changing and globalizing world started in Tunisia in 2010 and resulted in regime change in the Middle Eastern countries. The most significant effect of the Arab Spring for Turkey is taking place in our neighbor Syria. This development which can be considered important in terms of Foreign trade between Turkey and Syria in the last 10 years and especially can be considered important for the local people has hampered the Turkey-Syria trade. These negative developments along our border inifated the influx of nearly 3 million refugees to European countries and especially the right to Turkey, In this study, the economic and social importance of the Arab Spring to Turkey and Syria which connected with both the historical and economic ties will be discussed and search for solutions to the refugee problem.

Keywords